Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Lager (2004)

Her er du nå :: www » no » vevkart » lager

Nettstedet har fått bedre og oppdatert layout

Hovedproblemet ved de tidligere nettsidene så jeg tidlig: Jeg var for bundet av erfaringene med layout for papirmedier. Det har tatt et par år med eksperimentering på egen hånd, supplert med samtaler med folk og e-poster i hytt og pine; definitivt en noe tungvint måte å skaffe seg kunnskap på.

Et stønn! Spuriøst nok er det som lydkjøring: Noen har god peiling, andre uttaler seg i hytt og pine og har kanskje et like svakt kunnskapsgrunnlag som meg selv. Verden hadde vært så mye enklere om folk kunne si at de ikke veit, eller i det minste forsøke seg på logiske rekker for å bygge opp noe i retning av en argumentasjon. Ubegrunnede utsagn og påstander skaper mye ekstraarbeid og er lite produktivitetsfremmende. Åhh, det gjorde godt!

Hadde jeg vært litt mer ingeniøraktig kunne jeg funnet alt på w3.org, som er det forumet hvor tekniske premisser diskuteres og etter hvert standardiseres. Men å lese tekniske spesifikasjoner krever en del dybdekunnskap og tålmodighet som jeg kanskje ikke besitter. Jeg trives bedre med tilrettelagte og mer humanistisk pregete tekster.

Tekniske utfordringer

MicroSoft byr jo på problematiske og godt utbredte løsninger (som for eksempel at MSIE [Internet Explorer] oppfører seg ganske så forskjellig på Mac- og Windows-plattform.) Men også Netscape, Mozilla, FireFox, Konquerer (på Linux) og Opera har løsninger som igjen skaper behov for spesielle tilpasninger/hacks.

Hva for eksempel med at enkelte versjoner av Opera identifiserer seg som MSIE overfor servere? Kanskje er det en realistisk og markedstilpasset løsning fra Opera sin side, men likevel gjengir/renderer nettleseren sidene annerledes enn hva IE gjør.

Kanskje vil brukere med foreldet programvare fortsatt kunne lese sidene mine, men selve utformingen kan de komme til å gå glipp av. Dette er altså et valg som jeg har brukt et par år på. Vurderingene som nå veier tyngst er:

 1. innholdet skal være tilgjengelig på fremtidens plattformer, og
 2. teknisk sett skal nettstedet være bygd slik at det er et klart skille mellom innhold og struktur (Mark Up fra forkortelsen HTML)
 3. det skal forhåpentlig være en estetisk opplevelse å besøke sidene
 4. sidene kan hurtig forandres ved konsekvent å la utseendet styres av CSS-filen. (Ved å gjøre endringer på en basisfil, CSS-en, kan layouten på alle sidene endres for eksempel fra vinter- til vårvisning. Zeldman gjorde en slik en i starten av mai [2004]. Nettstedet hans var vakkert fra før av, men plutselig stod det frem i grønt, samtidig med at våren kom både til New York og Bø i Telemark. Mucho esthetico!)

En utfordring jeg har tatt alt for stort hensyn til, er at noen av mine besøkende bruker Netscape 2- og 3-versjoner, altså nettlesere fra midten av forrige tiår. Det siste halvannet året er tilstrømningen fra slike faktisk doblet! Selv synes jeg det er en litt merkelig utvikling at bruken av eldre teknologi øker, men men ...

Heldigvis har jeg funnet gode kilder til hvordan folk har løst problemer som oppstår når vi bruker såpass mange forskjellige plattformer og nettleser i et utall av mulige kombinasjoner. (Homogene brukermiljø er en sjeldenhet ...)

Gode kilder med mange praktiske eksempler kan du finne for eksempel på webstandards.com, aListApart.com, happycog.com og (min personlige favoritt for tiden) zeldman.com. Zeldman har også skrevet et par bøker, hvor han på en grei måte forklarer problemer som Eric Meyer har litt tyngre for å gjøre rede for.

Når disse to guruene er nevnt, kan kanskje også Tantek Çelik hedres på grunn av sine geniale løsning på på-tvers-av-plattformer-problem. Og da kan man like gjerne nevne unggutten Paul Sowdon som lagde en fin løsning for å bytte skriftstørrelse. Løsningen er riktignok et JavaScript, men det ser ut til å bre seg hurtig på større nettsteder, som for eksempel state-of-the-art-nettstedet wired.com. Prøv Text Size øverst til høyre på siden!

Teknikos

Teknisk og strukturelt skal sidene nå bli lettere tilgjengelige for folk som bruker alternativ teknologi på nettet. Det kan være både PDA og mobiltelefoner, såvel som leselist eller annen "assisterende" teknologi for synshemmede og folk med behov for annen støtte.

Det ser ut til at sidene ikke vil bli mindre tilgjengelig for synshemmede brukere. Ut fra testene skal innholdet på sidene faktisk bli lettere tilgjengelig for brukere med annen teknologi enn de mest utbredte tekniske løsningene. Sammen med noen grep som ble gjort i februar til april skal tekstene nå være bedre tilrettelagt for alle.

Personlig mener jeg jo at mest mulig informasjon prinsipielt skal være tilgjengelig for flest mulig brukere.

Historisk sett har jeg ikke hatt så mange besøk fra folk med alternativ og "assisterende" teknologi, men jeg håper jo på å få det! Og når jeg får skikk på XML-en og RSS feed-en blir vel dataene kanskje litt annerledes. Vi får se.

Den største utfordringen er allikevel forenkling av språket, noe som faktisk kan testes automatisk gjennom ordtelling og sammenlikning med statistisk materiell. Både tjenester-, cv- og sidekart­seksjonene vil etter­hvert språk­vaskes for å optimalisere tekstene. I aktuelt­seksjonen, bloggen, vil derimot ordene få et mer utvunget preg. Språkdrakten skal være ledig og personlig, og assosiasjonen skal få flyte fritt, slik det er naturlig i en blogg.

[ til topps ]

Løse betraktninger om utforming av nettstedet

8.5.2004

Et par tidlige valg var riktige, for eksempel å

 • unngå rammer/frames;
 • overkoding av spesielle tegn. (Koding, ikke bare æ, ø og å, men også andre allminnelige og utbredte tegn som & ; : / ( ) - " ! ' % ? begynner å bli standard. Det gjør at vi kan lese sidene på flytende norsk mange steder i verden, uten å få opp merkelige tegn som %FE, †, %, ½ og liknende i løpende tekst);
 • å bruke JavaScript fremfor jScript (MicroSofts motsvar og egen løsning)
 • satse på meta-tagger for å øke trafikk til nettstedet; og
 • å satse på tilgjengelighet for flest mulig. Homogene brukermiljø er heller sjeldne. Selv på én datasal, hvor alle maskiner nylig er reformaterte, finner vi i løpet av kort tid stor variasjon i brukertilpassing, oppsett og konfigurasjon.

Et par valg var direkte tåpelige, for eksempel å

 • velge fast kolonnebredde for å få likt resultat på alle skjermer (noe som i praksis er tilnærmelsesvis umulig, og som strider mot grunnleggende ideer om fri tilgang i nettet)

Et par valg var kanskje riktige i 2001, men er i dag diskutable og kanskje i ferd med å bli forlatt som standardløsninger, for eksempel å

 • velge HTML fremfor XML på grunn av kompatibilitet med gamle nettlesere (nå koder jeg om til XHTML for å bevare bakoverkompabiliteten); og
 • å bruke JavaScript. Script er delvis på vei ut, og noe kan med fordel erstattes av mer fremtidsrettet CSS.

Oversikt

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no