Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Prosjektsammendrag og faglig bakgrunn for

Her er du nå :: www » no » rock » text » 24 timers mennesker » 1988

Uferdig!

Teksten vil være ferdig kommentert innen utgangen av 2008, vennligst vær lit tålmodig med studenten!

UTG.php

I Nasjonal forskningsinformasjon finner vi noe om rammeverket for Stein E. Johansens studie av UFFA:

Prosjektsammendrag

Undersøkelsen tar sikte på å gi en beskrivelse og tolkning av et ungdomsmiljø i Trondheim hvor særlig arbeidsløs ungdom kommer sammen. Informasjoner vil innsamles gjennom en deltagende observasjonsmetode. Hovedproblemstillingen er å vise hvordan samfunnets rammebetingelser bidrar til segrering av ungdomsgrupper og hvordan dette kommer til uttrykk i konkrete livssituasjoner. Teoretisk informeres problemstillingen av innsikt fra forskning omkring etnisitetsproblemer innenfor rammen av rolleanalyse. Målet er å formidle innsikt i sammenhengen mellom økonomiske forhold, arbeidsmarked og samfunnsorganisasjon og segrering og marginalisering av ungdomsgrupper på en måte som kan gi premisser for formuleringen av en ungdomspolitikk nasjonalt. Den vil også gi informasjoner som er nødvendige for ungdomsarbeidet på det kommunale plan.

Mer ...

Faglig storhet (Big in Japan)

For å kunne si noe om Johansens faglige tyngde, presenteres utdrag fra en tidsskriftet Gemini (Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF):

... the fact that whereas one single ant is quite stupid, a whole anthill can do the most marvellous things. We assume that most systems in nature as well as in society are of comparable complexity. This is in sharp contrast to the simpler systems which almost all the natural sciences have been concerned with up to now, because before the computer revolution they lacked the research tools to deal with anything else.
A third theory of knowledge
The truth of the current situation is that developments within the leading disciplines have gone in quite the opposite direction from that predicted in Lyotard's theory. If fragmentation was the dominant tendency in the modern and postmodern modes of thinking, there is now a trend towards a more comprehensive theory of knowledge in today's ultra-modernity or whatever label we want to attach to it.

...

In many ways today's global research communities have become mastodons of gargantuan proportions, with too many researchers involved, some of them with little intellect and an inadequate work ethic, combined with too many publications which conceal the gems of knowledge in a wilderness of mediocrity. There are also too many ways of ignoring, or of pretending to have insight into, pioneering research, by making use of rhetorical techniques, by appealing to a kind of comfortable collective self-delusion, by establishing autonomous social and economic funk-holes, and so on. – We find a multitude of different biotypes within this ecosystem of producers, keepers and mediators of knowledge, all of which feed themselves by blocking the growth and circulation of advanced ideas while pretending to do exactly the opposite.

Gemini ...

Neste tekstutdrag :: oversikt :: forrige tekstutdrag

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

© 1988 Stein Erik Johansen Printed from www.aage.no