Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Stein Erik Johansen :: 24 timers mennesker. Om livet hinsides arbeidet blant motkulturell ungdom i Trondhjem

Her er du nå :: www » no » rock » text » 1988

Uferdig!

24 timers mennesker. Om livet , AVH 1988 (480 s.).

En tidlig (og merkelig) kilde var Stein E. Johansens feltarbeid i sosialantropologi, 24 timers mennesker (om livet hinsides arbeidet blant motkulturell ungdom i Trondhjem. Arbeidet ble publisert internt i 1988, men frigjort først mange år senere.*

24-timers mennesker kan fungere som et godt eksempel på at det til å begynne med, med litt sparsommelig med referanselitteratur, var vanskelig å putte pønken inn i trange forståelsesrammer.

Her og der traff J spikeren på hodet, for eksempel i den tydelig subjektivt opplevde analysen av Sex Pistols' første singel Anarchy in the UK.

I andre partier av oppgaven vaset J rundt i en tung suppe av fagbegrep. Tidvis var teksten såpass uklar at man kunne stille spørsmål ved hvorvidt det var et faktisk vitenskapelig innhold i resonnementene, eller om det bare var tilfeldig amatørmessigheter løsrevent fra en faglig ramme – en slags verbal trening (litt sånn Erasmus Montanus-logikk). Spesielt leflingen med psykologiske begrep virket syltynn.

Nå-ja, J er jo en respektert skikkelse, og undertegnede er jo ikke en gang bachelor, så det er liten tvil om hvor den intellektuelle og sosiale kapitalen ligger. men ingen er jo feilfrie.

Og kanskje var det ikke det faglige grunnlaget for teksten som var svak, men heller at strukturen i teksten rett og slett hadde kollapset i løpet av skriveprosessen (dette var jo før dataalderen med de redigeringsmuligheter man senere fikk).

For fortellingen var tunglest.

Dessverre er arbeidet blitt betraktet som toneangivende, og faktafeil fra Js arbeid har forplantet seg inn i andres verk.

x

interdisciplinarity
http://www.svt.ntnu.no/san/Fagomraader/Johansen.htm
title
Om Johansens fagområder på nettsidene til Sosialantropologisk institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU
http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_D%27Andrade
title
Roy Goodwin D'Andrade
Kognitiv antropologi, spesielt mhp. en forståelse av abduktive prosesser som i d'Andrades eksperimenter.

Det er kanskje noe overilt å forsøke seg på å kritisere en såpass velrenommert fagperson som Stein Erik Johansen. Johansen har jo banebrytende verk på samvittigheten/cv-en og fikk til og med et festskrift i anledning 50-årsdagen, en ærefull heder som blir de færreste forunt. Men en diskurs har verdi i seg selv, uansett nivå på opponentene. Ufaglærte bidrag, som undertegnedes, er nivellerende og demokratiserende.

http://no.wikipedia.org/wiki/Stein_Erik_Johansen
title
Norskspråklige wikipedia om Stein Erik Johansen

x

I en sekvens med observasjoner fra De Arbeidsløses Forening, forkortet DAF, skrev Johansen følgende:

Ml'ernes politiske og egentlige motiver for sitt virke i DAF er helt kamuflert utad, – og også nesten helt innad. Dette skyldes ml-bevegelsens enestående opplæring i taktikkeri og forstillelse, samt de fleste unge DAF-aktivisters mangelfulle erfaring med å avsløre den slags manipulasjonskunster innenfra.
Rådskommunistenes indre opptyreden er vesentlig mer åpen, som følge av deres ideologiske partifiendtlighet, deres vekt på arbeiderklassens selvstendige kamp og organisering, og deres tradisjonelle fordømmelse av andre «revolusjonære» grupperingers nedlatende tendenser overfor arbeiderbevegelsens svakest stilte: ufaglærte og arbeidsløse. Rådskommunistene kan opptre åpent fordi de ikke har noe å skjule; men deres engasjement i DAF skyldes like fullt, liksom ml'ernes, mer politisk ideologi enn identifikasjon med DAF-miljøets livsstil og motkulturelle verdier.
Dette gjenspeiler seg i at politicus'ene i liten grad deltar i og former DAF-kaféens daglige miljø, mens de derimot trår til med brask og bram, med organisasjonstalent og behendighet, på viktige DAF-møter, der de i høy grad influerer på beslutningene. Det er således tale om en viss intern arbeidsdeling som synes å gjøre alle parter til lags: de politiske møtemennesker får tilfredsstilt sine ideologiske krav til suksess, samtidig som det daglige DAF-miljø fungerer i beste velgående uten at alle trenger fly på møter ...

106-107

x

http://no.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Montanus

Neste tekstutdrag :: oversikt :: forrige tekstutdrag

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

© 1988 Stein Erik Johansen Printed from www.aage.no