Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Spillelister 1977-2006 :: fra Sex Pistols til Motorpsycho

Her er du nå :: www » no » rock » 'det alternative Trondheim'

– lister over konserter på HRK, Uffa og andre alternative scener i Trondheim i åra 1977-89 + noen stamtrær over band i miljøene:

Forkortelser og forklaring

Forkortelsene betyr: HRK = Hard Rock Kafé, KS = Korte Sekunder, TRH = Trondheim, TRK = Trondheim Rockklubb, ORK = Oslo Rockklubb, Uffa = Ungdom for fri aktivitet. Andre merkelige ord som dukker opp i listene er Gigs2, oh yeah! og Knall. Dét var ulike arrangører i miljøene. Spillestedet er Trondheim, der annet ikke er angitt. (Stedsnavn i parentes betyr at bandet kom derfra.) Band som ikke står i parentes, kom sannsynligvis fra Trondheim.

Δ i en liste betyr at jeg hadde et teknisk ansvar ved arrangementet.

Justeringer og korreksjoner

Listene er sist justert 17. august 2008. Spesiell stor takk til:

Ovennevnte har oppdaget mange feil, kommet med koreksjoner og bidratt til presisering.

Ved tvil om tidspunkt kan du sjekke opp datoer mot ukedager gjennom lenken * Kalender for mange år! ...

Lister ...

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no