Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Note til liste over konserter ved Uffa

Her er du nå :: www » no » rock » spilleliste » Uffa 25 » generell kommentar

Listene er sist oppdatert 26. juni 2008.

Stor takk!

En lang rekke personer har vært behjelpelig i prosessen med å sette sammen spillelistene. Puke og Trygve Mathiesen skal takkes mest. Undertegnede fikk bistå begge med minner da de skrev sine respektive bøker – utgitt i henholdsvis 2006 og 2007 – om tidlig pønk i Norge. Ellers kom uunnværlige bidrag (i uprioritert alfabetisk rekkefølge) fra:

 • Ask Brantenberg Cold
 • Rolv «Joggi» Gjestland
 • Michael Undseth-Gyllenberg
 • Morten A «Wasinski» Haugdahl
 • Bror Frode Karlsen
 • Ole Kvaal
 • André Lister
 • Lars Olufsen
 • Knut Skogstad
 • Tor Stemland
 • Steinar Vikan
 • Torger Vikan
 • Jens Petter «Wix/ElWix» Wiig
 • Willy B.
 • Johnny Yen

Puke leverte boken Uffa – 1981-2006 til 25-årsjubiléet i november 2006. På slutten av Uffa – 1981-2006 fant vi en tilnærmet komplett liste over konserter ved Uffa gjennom 25 år.

Freidig nok spurte jeg Puke om å få benytte hans lister, for å presentere dem på dette nettstedet. Puke stilte velvillig innsamlet informasjon til disposisjon – endog i elektronisk form, noe som sparte meg for mye tasting. Tusen takk, igjen!

Ved gjennomgang av Pukes lister, fant jeg at de – frem til mai 1990 – var så godt som identiske med noen lister jeg hadde brukt nærmere fem år på å sette sammen. For den vitenskapelige kritikkens skyld, skal nevnes at ulike kilder har stilt seg tvilende til en del av dataene, og her og der omfatter listene opplysninger som er gitt av kun én person. Selv kan jeg ikke gå god for informasjon etter april 1990, ettersom jeg selv ikke lenger var deltaker. Men det er all grunn til å stole på Puke (i denne saken også)!

Biografiske pekulariteter

Midten av 1990 var et tidspunkt hvor det var naturlig å avslutte listene over konserter som jeg hadde vært involvert i ved Uffa. Etter (enda en gang) å ha gått lei av trøndersk pønk, hadde jeg gått over til å jobbe for Trondheim filmklubb. Det frivillige arbeidet der, tilfeldige oppdrag òg studier tok mer og mer av min tid. Samtidig hadde jeg brukt mye tid på å lære opp nye (og yngre) folk i lydkjøring, og kunne sakte trekke meg fra oppgaver og ansvar ved huset. Sånn var det med den saken ...

Koder i listene

Finner du stedsnavn i parentes bak et bandnavn, betyr det at bandet kom fra stedet. Den opprinnelige tanken bak slik stedsangivelse, var å vise at man startet med å arrangere konserter med lokale band, og deretter gradvis fikk større nedslagsfelt og radius da Uffas renomé som kult spillested økte. Flere band som senere fikk kommersielt gjennombrudd eller oppnådde bra cred, spilte på Uffa før de ble løftet opp til stjernene.

Andre stedsnavn vil naturligvis være heller ukjent for flere, for eksempel 'Mule', som er et knøttlite høl et sted i Nord-Trøndelag. Stedsnavnet er sannsynligvis angitt som en slags intern vits; Flere uttrykker en slags etnisk bevissthet ved å angi at bandet kom fra Nord- eller Sør-Trøndelag. No Big Deal!

Om man løfter blikket litt opp fra et mindre lokal-regionalt, humoristisk nivå, kan man også lese historikk inn i stedsangivelsene. Noen band startet for eksempel opp i Molde, men er senere angitt med eksempelvis Oslo som base.

Neste år :: oversikt :: forrige år

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no