Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Foreløpige kilder til noe som kan bli en fremtidig tekst

Her er du nå :: www » no » rock » kilder

kulturfag i Bø hadde vi tekster om subkulturer og marginale grupper på pensum. I kultursosiologien fant jeg to artikler som kunne fungere som utgangspunkt for å beskrive tidlig pønk i Norge. Erving Goffman skrev generelt om avvik fra normer, og Robert/Dick Hebdige trakk linjer fra surrealistiske strømninger på starten av 1920-tallet til pønk.

På seinsommeren 2002 fikk jeg et tips om at Per Solvang har beskrevet sin fortid som pønker. I boka "Annerledes – uten variasjon, ingen sivilisasjon" tar han utgangspunkt i begrepene bygdepunker, klassereisende og hårløs. Videre setter han begrepene inn i diskusjoner om subkultur, sosial mobilitet og stigmatisering. Teksten er lettlest og underholdende. Fritt etter Aschehoug gjengis:

"Per Solvangs bok 'Annerledes' handler om avvik og konformitet. Dels bruker forfatteren seg selv som eksempel, dels reflekterer han over sin interesse for ulike former for avvik ... Det kan dreie seg om homofile, personer med dragning mot amputasjoner, arbeiderklasseungdom som har arbeidet seg opp på den sosiale rangstigen og sliter med identitetsproblemer ... Uten fnugg av belærende teoretisering stiller han grunnleggende og tankevekkende spørsmål om dysleksi og hyperaktivitet, mongoer på offensiven, kulturelle oppkomlinger, amputasjon som begjær og marginale menn."

I ettertid har jeg også oppdaget Anne Lorentzens artikler. Hun skriver om kjønn i pop og rock, og stikkord kan være:

  • opprøret mot normalvarianten – arven fra pønken
  • singer-songwriteren
  • rock – en maskulin praksis?
  • rockens ekskluderingsmekanismer
  • punkinspirert feminin forskjellsstrategi

Dette er lettleste vitenskapelige tekster om marginale uttrykk i norsk rock. Både Solvang og Lorentzens tekster gløder og vitner om at de har vært ute en vinterdag før.

I boken Populärmusik från Vittula har Mikael Niemi noen flotte betraktninger om det å bli grepet av musikk:

...
Och med en förväntan som fick mig att svettas slog jag på strömmen.
Tallriken ryckte till och började snurra. Det var olidligt spännande, jag kvävde impulsen att springa min väg. Med klumpiga pojkfingrar grep jag ormen, den svarta styva pickupen med sin gifttand, grov som en tandpetare. Så sänkte jag den mot den snurrande plasten.
De knastrade som när man stekte fläsk. Och jag visste att något gått sönder. Jag hade förstört skivan, den skulle aldrig gå att spela mer.
– B A M-B A M... B A M-B A M...
Näj, där kom det! Hårda ackord. Och så Elvis febriga stämma.
Jag stod som förstänad. Glömde svälja, märkte inte att det droppade från underläppen. Jag kände mig yr, det snurrade i huvudet, jag glömde bort att andas.
Det var framtiden. Så där lät den.
...

Oktober:kladd 2007

Arbeidet med denne seksjonen, rock, ble planlagt høsten 2000 og påbegynt i 2001. Det hele startet med et uskyldig spørsmål fra en medstudine på kulturlinja i Bø høsten 1998: «Hva var pønken?» Undertegnede ble svar skyldig og fant heller ikke noe troverdig belegg i form av tekst. Men det var forresten en liten forhistorie før dette også:

Sommeren og høsten 1997 ble det markert at det var gått 20 år siden pønken eksploderte. Oslo-avisene brakte en rekke reportasjer om hvordfan det hele hadde startet, i Oslo, i 1978 og 79! Artikkel på artikkel og i portrett etter portrett tok søringene æren for å ha oppdaget pønken og vært de som gikk i front.* Undertegnede fant dette svært irriterende, og meget langt fra noe som eventuelt kan kalles en objektiv sannhet. Nok om det, foreløpig ...

Behovet for å skrive en pønkehistorien for Norge meldte seg. Men først så måtte man jo finne ut hva som faktisk hadde foregått og skaffe et datagrunnlag. Hukommelsene var ikke til å stole på, så en kronologisk opplisting ble påbegynt.

Generøse folk!

Flere var til stor hjelp i den innledende fasen, og opp gjennom årene koblet flere seg på med konstruktiv kritikk, bidrag og korreksjoner. Aller først må Lars Olufsen nevnes som én bra kilde, brødrene Vikan en annen, Ask Brantenberg Cold en tredje samt diverse ikke fullt så gamle relasjoner.

I 2005 kom Morten Wasinski Haugdahl på banen, i forbindelse med forarbeidene til boken UFFA 1981-2006 – Alternativ ungdomskultur i Trondheim. Gjennom 2004-06 jobbet Trygve Mathiesen med en oversikt over pønkens start i Norge, noe som skulle vise seg å gi både en representativ oversikt og en fremstilling av kronologien i det hele, med Trondheim som startpunkt. Stor takk til Mathiesen for endelig å ha satt på plass det skapet der!

Som en komplettering kan nevnes Per Ebbe Helbergs hovedfagsoppgave ved kulturstudiene i Bø i 2004, titulert Hardcore-punk – bare for den harde kjerne? Sosiale endringer i et avgrenset musikkmiljø i Norge. Oppgaven tok for seg hardcore og straight edge på Jæren, og jeg syntes å dra kjensel på en del av betraktningene i Helbergs tekst.

I tillegg har vi jo Tore Stemlands prosjekt som går på å kartlegge nord-norsk musikk, en oppgave på grensen til det overmodige – men, han er ikke den eneste borderliner'n som er midt i et skriveforløp LOL. (Var det ikke Erlend Loe som skrev at menn/gutter var så opptatt av å skrive lister over alt mulig?)

Terje Nilsen er en publikumsorientert fyr som jobber innen en større rocke- og bluesramme (beat og piggtråd). Musikkavisen Backstage er et hjertebarn, med kartlegging og dokumentasjon av norske rockerøtter langt tilbake på femtitallet! De samme folka kjører også serien Norsk Rocks Skatt'kammer, med særegne utgivelser for spesielt interesserte i små opplag. (Ellers finenr du lenker til nettsteder som «Rock'n Roll, Alcohol & Fucking In The Streets», hvilket jo høres relativt målrettet ut. Ta bølgen!)

Henvendelser fra Dragvoll tyder på at flere på bachelor- og masternivå jobber med/har jobbet frem(?) relaterte tekster i oppgaves form, uten at undertegnede har orientert seg om hva som skjer der oppe i Akademia, for tiden. Vi får se hva Marit Jordanger, så langt den eneste budeia i flokken, klarer å hoste opp. Stor takk til alle ovennevnte for hyggelig utveksling!

Prikken, Bror Frode Karlsen, Willy B. (som også bidrar til Backstage), Micke (Michael Undseth-Gyllenberg), Knut Skogstad, Ole Kvaal, Kenneth S, Johnny Yen, Stein Roll, Eilert Ottem og Wix/ElWix (Jens Petter Wiig) er likeledes gamle bekjente som har kommet med hyggelige innspill.

Størst ære tilfaller imidlertid Joggi (Rolv Gjestland), André Lister og Tor H.K. – uten dem ville norsk pønkhistorie og Trondheim sett helt annerledes ut!

Tidlig i årtusenet gjorde undertegnede selv et forsøk på å skrive den norske pønkehistorien. Essayet strandet imidlertid både på manglende metodeforståelse, skriveførhet og fravær av distanse til stoffet.** Det er derfor med stor respekt og takknemlighet at Wasinski Haugdahl og Mathiesens bøker trekkes frem og anbefales som kilder. Wasinski donerte forøvrig hele spillelista si etter at boken var publisert, mens Mathiesen avsto alle notater som han med nitidighet hadde gjort fra Adresseavisen på mikrofilm. Sistnevnte rommet Stein Grovens Rapporter fra London i årene 1976 og 1977. Groven kunne, på forespørsel, dessverre ikke gi tillatelse til å gjengi disse, da de er Adresseavisens eiendom.

Substans

Likevel er det et par biter som mangler. Disse nettsidene, i likhet med ovennevnte bokverk, kan betraktes som forarbeider som bereder grunnen for en mer substansiell gjennomgang av pønkematerien. Mathiesen har tatt et initiativ, samtidig som han er i ferd med å skaffe seg en bedre faglig plattform.

Akademikeres begrepsrike beskrivelser er vel og bra. Men Akademias oppgave er å sette fenomen, som for eksempel pønk, inn i en forståelsesramme (samtidig med at man som akademiker også skal stryke forgjengerne i faget med fag hårene).*** Slike formål vil likevel ligge litt på siden av pønken; Et av pønkens fremste særtrekk var jo nettopp det nihilistiske anti-systematiske og subjektivt intuitive. Her kunne Akademia bidra med idéhistorie, hermeneutikk eller kunstskole for å trenge inn til en slags metaforståelse og tolkning av koder og samtidig få et slags ordforråd på hva som foregikk.

Hendrik Spilker burde så absolutt høyere oppe på banen her!

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no