Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Språklige framtidsutsikter?

Her er du nå :: www » no » liv » div » tull » en mulig språkutvikling

Rettskrivingspraksis

Mot slutten av det 20. århundre har det gått inflasjon i rettskrivingsreformer. Det neste århundret vil kanskje framskaffe et helt nytt skriftspråk gjennom en prosess i flere trinn. Det kan ventes å utvikle seg slik:

I 2003 introduseres apostrof foran genitivs-s i egennavn.

I 2005 utvides bruken også til genetiv's- eller fuge-s i fellesnavn. Samme året generalisere's regelen til å gjelde for alle ord som ender på enkelt-s.

I 2007 må alle sammen satte ord sær skrive's. 'å' overtar som konjunksjon å 'og' går ut av språket.

I 2011 syn's folk flest at det har blitt for hvanskelig å huske hvilke ord som skal ha hv å hvilke som skal ha v, så hv blir skrive måte for alle slike ord. Samme året over tar 'åsså' som infinitiv's merke. Det er nå få som sjenner for sjellen på skj, kj å sj, så sist nevnte blir felle's skrive måte for alle ord med disse konsonantene.

I 2021 går den arkaiske skrive måten 'også' ut å erstatte's med 'oxo'. Samme året opp ta's boxtaven x i språket å ta's i bruk for x lyden etter en kort hvokal. Hved nytt ar opp gi's de sar norske vokalene æ, ø a å, a erstatte's av hen hold's hvi's a, o a a.

I 2032 gar Norge inn i EU, a ordet 'nei' erstatte's av 'ja'. De's uten hviker det tidligere 'ja' for det lenge mer populare 'je's'. Sam tidig privatisere's Sprak Radet a sjope's av Dag Bladet.

I 2040 er det knapt noen som kan klare a sjille mellom 'a' assa 'assa', sa 'assa' blir felle's skrive mate. sex ar seinere etter mange ar's for hvirring sla's han assa hun sjonn sammen, assa skrive mata blir hvalg fritt, -en eller -a for den bestemte artikkela. dobel konsonanta for sviner i 2042.

In 2057 EU introduce su new gemeinsam sprog 'Euro-talk' kai the vieux sprogs esse förbjudado.

Neste post :: oversikt :: forrige postering

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no