Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Språksider

Her er du nå :: www » no » liv » div » språk » så ymse

Her finner du et par løse sider som handler om det norske språket:

Om språksidene på nettstedet

I språket dukker det opp nye problemstillinger hele tiden. For tiden bruker jeg følgende ressurser:

  • Nesten daglig har Per Egil Hegge interessante (og velformulerte) betraktninger i spalten Språket vårt i Aftenposten.
  • Søndag morgen klokken halv ti, med reprise kl. 19, sendes radioprogrammet Språkteigen på P2. Her tar de opp både aktuelle og litt mer sære tema.
  • Kvartalsutgivelsen Språknytt kan du få gratis fra Norsk Språkråd.
  • Språkrådet har mange geniale nettsider med brukerorientert og pålitelig informasjon. På ett sted svarer de på de vanligste spørsmålene om det norske språket. Et annet sted lister de opp skriveregler og forklarer grammatiske problem.
  • Våren 2004 sendte NRK et vellykket språkprogram. Typisk norsk har bidratt til å bryte ned noe av den moralismen som har preget norsk språkdebatt gjennom 150 år. Humor og livsglede kan være flotte virkemiddel for å få folk til å bry seg om norsk igjen.

Å lese mye hjelper på språkfølelsen. Avisene viser hvordan språket fungerer i det daglige og under tidspress. Tekster i tidsskrifter er ofte mer reflekterte og viser samtidig hvordan kunnskap omsettes i praksis. Fagstoff gir mental trening, mens skjønnlitteratur stimulerer fortellergleden!

Til tider kan det virke som om vi har fire og en halv million varianter av norsk. Språkbruk er personlig, og problemer går igjen. Selv bruker jeg huskeregler for å luke ut feil.

I spalten "Språkets ville vekster" tok Ivar Tryti for seg mye rart, blant annet spesielle ord og uttrykk. (En oppdatert og original gjengivelse finner du i Dagsavisen.) Jeg har lært litt av å gå gjennom og rette tekst i spalten, og deretter tillatt meg å gjengi teksten.

Huskeregler ...

Neste post :: oversikt :: forrige postering

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no