Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Rødgrønnbløff

Her er du nå :: www » no » blogg » 2008 » 3.T » en taus debatt

Ole Mathismoen, journalist i politisk redaksjon, kommenterte rødgrønn miljøpolitikk i praksis i Aftenposten for 8. september (2008). Innledningsvis kunne vi lese:

Det står mye rart i Soria Moria-erklæringen. De rødgrønne skrev med bred penn at tapet av norsk naturmangfold skal stanses innen 2010. Svært ambisiøst. Det viktigste virkemiddelet var at Norge raskt skulle få en Naturmangfoldlov – en lov som sikrer arter og naturtyper uansett om de er i verneområder eller ikke. En lov som skulle sikre artene og naturen beskyttelse over andre lover. En slags naturgrunnlov.
De fleste norske truede arter utenfor nasjonalparker og reservater har ikke noe formell beskyttelse i dag.
En taus debatt
Men Naturmangfoldloven er ikke vedtatt. Den er ikke engang fremmet for Stortinget. Det er ingen offentlig debatt. Tausheten brytes bare av små sporadiske pip fra miljøvernere og sære biologer. I regjeringskontorene sender de notater til hverandre på fjerde året.
Det er knapt 16 måneder til 2010. Allerede nå kan det fastslås at dette Soria Moria-løftet vil bli brutt. At Stortinget også har vedtatt målet, gjør ikke saken bedre ...

Tomme tønner ramler mest. Mot slutten kunne vi lese:

For 250 millioner år siden skjedde den største masseutryddelsen geologene vet om. I løpet av det de kaller en rask og intensiv periode på et par hundre tusen år, ble en tredjedel av fastlandsartene og kanskje 95 prosent av livet i havet utryddet. Nå bidrar vi til at nesten det samme kanskje skjer på et par hundre år. Alle land har et ansvar, også Norge, selv om vi er som en biologisk ørken sammenlignet med Amazonas.

Mer (eller mindre) klima...

Neste blogg :: oversikt = forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no