Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Blogger for tredje tertial 2008

Her er du nå :: www » no » blogg » 2008 » september-desember

Så langt:

Paul Coelho ble presentert som gjestespaltist i søndagsbilaget til Verdens Gang, VG, for 7. september (2008). Vi kunne blant annet lese:

– Mester Eckhart sa en gang: Det er en del av den menneskelige natur å utveksle erfaringer fra livet. Når jeg skriver disse spaltene, tenker jeg ikke på et spesielt publikum, men på hva vi har til felles av verdier, konflikter og løsninger på disse konfliktene.

Hvilket minte meg ikke så rent lite om Georg Brandes' tese om at man «skal skrive sitt liv», som var en fane salige Jens Bjørneboe også holdt høyt.

Bjørn Gabrielsens betraktninger i Dagens Næringsliv nærmer seg av og til det rent spuriøst interessante, uten å miste en viss humoristisk relevans eller gungere som flotte refleksjoner på undertegnede. Kompleks setningsoppbygning til sides, i avisen for 24. oktober (2008) anmeldte Gabrielsen Thor Gotaas' bok «Løping. En verdenshistorie». Litt uti teksten fant jeg et fragment som var dekkende som beskrivelse av min egen blogg:

... en lang samling vignetter, anekdoter og fortellinger fra løpingens historie, og som seg hør og bør i denne genren starter man litt før grekerne og fortsetter opp til vår tid. Innimellom kommer tyske pedagoger, britisk veddemålskultur, romersk soldateksersis og innvielsesritualer hos fjerne fjellstammer.

Sånn bortsett fra at undertegnedes eventuelle tyngde ligger annetsteds enn i løping, kan man kjenne seg godt igjen i det referensielle fortellingsrommet som Gabrielsen beskriver, og som vanlig med vidd.

Les mer (eller mindre) ...

Åke Refsdal Moe skrev om hacking av IKEA-møbler i D2 for 7. september (2008). Under overskriften Pimp my Billy kom Moe inn på en bekymringsverdig utvikling i bloggsfæren:

... mye av demokratipratet de siste tiårene har dreid seg om internett. Ikke minst er blogging nå noe oversolgt som de stemmeløses nye mulighet. Ironisk nok er mange blogger mest utstillingvindu for vellykkede liv og landlige interiøridyller.

Les mer (eller mindre) ...

Wikiality?

I Dagens Næringsliv for 15-16. november (2008) kunne vi lese om konspirasjonsteorier. Slike teorier ble, kortform, benevnt for «antikunnskap» og ubegrunnede fabuleringer. Det var Sarah Hambro som hadde behandlet temaet. Én av Hambros kilder var Damian Thompson, som var både troende katolikk, redaktør og spaltist. Et stykke ute i teksten kunne vi lese:

Å tilbakevise antikunnskap vil være som konstant å gi antivirusmedisiner – og han har mest tro på bloggere. Thompson ønsker seg en hel generasjon digitale geriljakrigere som er gode nok til å ødelegge ryktet til institusjoner og personer som sprer antikunnskapen, og oppfordrer leserne sine til å arbeide for å bevare en offentlighet hvor fakta er fakta.

Kanskje det ennå er håp for bloggosfæren?

Neste blogg :: oversikt 2008 :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no