Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Olav H. Hauge, igjen

Her er du nå :: www » no » blogg » 2008 » 2.T » overflødige markeringer

Under overskriften 'Overflødig jubileum' skrev Ingunn Økland, i Aftenposten for 10. august (2008), om Olav H. Hauge og et utall av markeringer som herjer landet. Blant annet kunne vi lese:

Nettopp fordi dikterjubileene som regel er utpregede redningsforsøk, virker det befriende enkelt å feire Olav H. Hauge. Her har vi endelig en avdød norsk poet som lever i beste velgående – helt uavhengig av merkedager og festforestillinger.

Fru Økland ga kanskje uttrykk for at Hauges poesi ennå hadde relevans. Også Ane Farsethås leverte kritikk med innhold i Dagens Næringsliv for 15. august (2008). I en anmeldelse av boken Tid å hausta inn. 31 forfattarar om Olav H. Hauge kunne vi lese:

Et standardproblem ved slike antologier er at de fort blir festskrift som gjerne graviterer mer inn mot den omtalte enn ut mot leseren: «Jeg kjente ham/forsto ham/forsto diktene hans best».
...
Geir Pollens bidrag er meningssterkt og kontroversielt. Pollen røsker i festskriftkonvensjonene når han i sin artikkel hevder at Hauges vismannsstatus er oppskrytt. Hauges bilder av livet på landet er på sitt svakeste «konvensjonelle, regressive utopiar», og i forhold til den hverdagen de fleste av oss lever i, minner Hauges poesihverdag mest om «eit økomuseum der lesaren kan rusle rundt og kike på korleis det var å leve i Hardanger før landet ble motorisert og asfaltert» – en gjennomidealisert verden.
Et problem ved slik kritikk av manglende representativitet og samtidighet er at den fort kan bli en mekanisk oppregning av ytre elementer. Er Dag Solstad bare en dominerende hvit mann fordi bøkene hans ikke handler om kvinner, homofile og innvandrere? Og hvor mange mobiler og parabolantenner må en egentlig ha med for å være moderne? Hvis god diktning bare handlet om å avspeile livsbetingelsene her og nå, ville vi aldri ha noen glede av å lese Shakespeare og Ibsen.

Godt å se at avisanmelderne går litt dypere inn i materien enn bare å skrape lett på overflaten (og klappe insiderne på skuldra)!

Mer Hauge?

I Dagens Næringsliv for 30-31. august (2008) anmeldte Bjørn Gabrielsen boken Fortellerens marked av Gert Nygårdshaug. I et sidespor kunne vi lese:

... et direkte avtrykk av de innerste drømmene til en viss type norsk mann. Du kjenner typen, den forhenværende marxisten og nåværende vinelskeren, typen som går med hår i knute etter at det er blitt grått, en som vil ha dagbladsex men ikke et forhold som går utover muligheten til å surfe på Wikipedia om gotisk skriftkultur.

I Klassekampen for 23. august (2008) skrev òg Hadle Oftedal Andersen om Hauge. Blant annet kunne vi lese:

[Klaus Johan] Myrvoll høyrer til den vesle gruppa nynorskbrukarar som har valt å skriva som om dei levde på 1800-talet, og som stort sett bare interesserer seg for kva andre meiner om å skriva nynorsk som om dei levde på 1800-talet – sjølv om han er fødd i 1981.

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no