Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Balkanisering og Piratenes nye gullalder

Her er du nå :: www » no » blogg » 2008 » 2.T » medieblogg

Balkanisering og fragmentering

I Dagens Næringsliv for 3-4. mai (2008) skrev Bjørn Eckblad om medier. Det var trender og utvikling i seertall for ulike kanaler som var tema, og et stykke uti kunne vi lese:

Medieforsker Jostein Gripsrud slår fast at kanalmangfoldet og internett gir tilgang til mer informasjon og underholdning enn noen gang før. Men det er mulig medaljen har en bakside: Mangfoldet gjør det mulig for publikum å styre unna det de ikke liker, og velge tilbud ut fra sosialt definerte preferanser. Det kan gi økende kulturelle klasseskiller, mener Gripsrud. «Balkanisering» er et beslektet problem.
– Grupper med bestemte meninger om en ting, velger kilder som støtter opp om deres syn, og unngår å utsette seg for motstridende syn. Dette er noe av problemet ved å velge selv. I forlengelsen av dette oppstår utfordringen for nyhetsleverandørene: Hvordan lage nyheter for en ungdomsgenerasjon som egentlig bare er interessert i siste nytt om Paris Hilton? sier Gripsrud.

Spørsmålet får stå åpent og ubesvart – selv ble jeg mest opptatt av begrepet «balkanisering» som benevnelse på å kun lytte til bekreftende informasjon som møter konstruerte forforestillinger (og det å ignorere avvikende synspunkt). Over til salgspraterier:

Nedlastning og Piracy

I Dagens Næringsliv for 25. mars (2008) siterte Anders W. Hagen mediesosiolog Hendrik Storstein Spilker på følgende vis:

– [Musikk]industrien kan ikke fortsette å forfølge de viktigste brukerne av produktene deres.

Piratenes nye gullalder var en overskrift i fredagsmagasinet D2 for 15. august (2008). Det så ut til at Øyvind Holen hadde blitt inspirert av boken The Pirate's Dilemma av den tidligere radiopiraten Matt Mason. For perspektiver på platebransje og nedlastingspraksis kunne vi blant annet lese:

Da Thomas Edison oppfant platespilleren, beskyldte musikere ham for å stjele arbeidet deres. Da Edison siden krevde lisens fra filmmakere som brukte hans teknologi, flyktet William Fox og et kobbel kolleger fra New York til California, hvor de grunnla Hollywood.*

OK, det var nygammelt nytt for meg. Tilbake til teksten og situasjonen i anno det Herrens år 2005:

... samtidig som panikken spredte seg, økte salget av digitale musikkfiler med 124 millioner dollar – 170 prosent. I takt med musikkbransjens frykt for ulovlig nedlasting har musikkinteressen vokst enormt på verdensbasis. Salget av cd-plater synker, men salg av digital musikk, konsertbilletter, mp3-spillere, ringetoner og musikktelefoner har eksplodert. Og pirattjenester som kazaa, Gnutella og Napster har ført til at utviklingen innen lovlig nedlasting har gått raskere.

Jo, igjen var det privat initiativ som fremmet utvikling og fremskyndet evolusjon (LOL). Et stykke senere i teksten kunne vi lese:

Mason tar utgangspunkt i at punk og hip-hop har formet flere generasjoner, men at informasjonsalderen neppe vil føde flere verdensomspennende ungdomskulturer med en slik spredning og holdbarhet igjen.
Tilbudet er blitt så stort og så lett tilgjengelig, og ideene sprer seg så fort, at vi heller vil se tusener av små mikrokulturer som spirer i globale nettverk og jevnlig bryter overflaten, for raskt å forsvinne ned i undergrunnen igjen.

En besnærende tanke: å være et gjenlevende reptil fra en av de siste spasmene fra en fortid som er avgått ved døden, eller mer modifisert: en representant for tilbakelagte problemstillinger.

Nyliberal gammelverden

Hvilket vel muligens bringer oss over til spørsmålet om vi ser En ny verdensorden?, et ledende spørsmål som tidligere kulturredaktør Jan E. Hansen stilte i Aftenposten for 3. august (2008). Allerede tidlig kom påstanden:

Vi ser en gammel verdensorden lide sammenbrudd. Dermed ser vi også at en ny verdensorden må ta form.

Og hva var på vei til å bryte sammen? Jo:

Den gamle verdensorden har med visse modifikasjoner bestått siden kolonitiden. Like til våre dager har Europa levd i en etterkrigstid som ble innledet med Napoleons fall.

... skrev den historisk orienterte katolikk og liberaler Hansen. Abo Rasul ble sitert noe annerledes, i en videregitt refleksjon i Aftenposten for 9. april (2008). Ingunn Økland siterte blant annet som følger:

... venstresidens besvergelser av pedagogikk, demokrati og toleranse kan romme en (ubevisst) bearbeidelse av eget ubehag: Toleransen blir en snedig metode for å nøytralisere skremmende uroelementer. I et slikt samfunn mister motkulturene kraften, til ulykke og desperasjon for borgere med opprørstrang.

Som liberaler er man jo forpliktet til alltid å være beredt til å rakke ned på sosialistisk tilnærming til samfunnsspørsmål – men i en alvorligere sammenheng kan man undre seg over de nevnte mekanismer også gjør seg gjeldende i tidligere motkulturmiljø, for eksempel på dagens Svartlamo'n.

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no