Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Motvillig på børs – og litt raseteori

Her er du nå :: www » no » blogg » 2006 » T:3 » en motvillig Erik Haugane

Under overskriften Motvillig på børs ble den fyrige nordlendingen Erik Haugane, aktuell som sjef for Pertra, profilert av Åge Winge i Dagens Næringsliv for 18-19. november (2006). Haugane fremsto som en riktig friskus i portrettet, en som gjerne gikk mot strømmen. Vi kunne mellom annet lese:

– Så lenge du får folk til å tro på en økonomisk teori, så svelger de alt. Nå er alle enige om at vi ikke kan bruke mer av oljeformuen, men hvor er bevisene? Hva om vi går mot et historisk krakk? Da vil statens pengereserver fordampe! I tillegg til å investere i aksjer, burde staten bruke penger på å bygge verdens beste universiteter og få på plass en høyhastighetsjernbane som kan få oss fra Trondheim til Oslo på et par timer. Vi behøver korrektive tiltak. Hvis den norske stat skal fortsette å rekrutterer sine styrerepresentanter blant næringslivsfiffen i Oslo, bør næringskomiteen flyttes til Finnmark. Hvis dere journalister hadde giddet å sjekke, ville dere oppdaget en skjevfordeling av makt som er mye verre enn dere tror. Men samtidig som det store flertallet av styrerepresentanter i børsnoterte selskaper kommer fra tre kommuner på Østlandet, kreves det flere kvinner inn i styrene! Skulle nesten tro det var et konspiratorisk opplegg. Å kreve flere kvinner i styrene betyr jo bare at vi i tillegg får kjerringene, døtrene og elskerinnene til de samme lederne inn i styrene. Er det mer demokratisk? Hvis kun en prosent av befolkningen får stemme, blir det mer demokratisk av at halvparten av dem er kvinner?

Fyren var jo rett morsom! Og hvem vet, konspirasjonsteorier – for eksempel om at makta holder seg med sine egne små selvrekrutterende klikker – selger jo som hakka møkk. Så kanskje det er like ille i næringslivet som i toppen av arbespartiet? Uansett:

Ta denne sikkerhetsterrorismen på flyplassene. Vi går som lydige høns, men ingen har gjort noen kost-nytte-vurdering av dette! Hadde vi lagt like mye ressurser i trafikksikkerhet, ville vi antagelig spart dobbelt så mange som de som gikk tapt i World Trade Center. For ikke å snakke om hvis vi brukte like mye penger på å skaffe rent vann til fattige afrikanere. Og da er vi inne på raseteori som er et grotesk eksempel på konsensus. Helt til på 1970-tallet ble det forsket på menneskeraser. Det var egne institutter for raseforskning, men så viste det seg at alt bare var tøys. Du kan ta en hvilken som helst baby fra et hvilket som helst land, og den blir ganske lik den familien den vokser opp hos, uansett hvor den stammer fra. Det skjer ikke med en fuglehund! Det var ikke en eneste fornuftig setning i den raseforskningen, og hva kan vi lære av det? Jo, forskere kan du aldri stole på! Hvis forskere får nok penger, er de akkurat like prostituerte som alle andre. Jeg er for fri innvandring. Det er et så dårlig klima her at nesten ingen vil komme uansett.

Tja, raske skifter og spenstige overganger!

Samene er rekvisitter i årbok

Jostein Bergstøl, forsker/arkeolog ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, var forarget over turistforeningens årbok i et debattinnlegg i Aftenposten 20. november (2006):

Årets utgave bærer tittelen «Tusen øyers land – Helgeland». Innholdsfortegnelsen viser at rundt 50 sider er viet naturen og enda 50 sider omhandler historie og kultur.

...

I delen som omhandler Helgelands historie, fins levende beskrivelser av de store linjene i samfunnsutviklingen fra sagatiden og fremover mot dagens samfunn. Beskrivelsene er gjort med varme og respekt for tradisjonene, men én viktig kultur er utelatt, nemlig den samiske. At det fins samer med tradisjoner i området, er nevnt i tre linjer (s. 57). De resterende 53 sidene i historiebolken utelater dem fullstendig.

Avslutningsvis kunne vi lese:

Etter å ha lest årboken, sitter jeg igjen med følelsen av at publikasjonen kanskje heller burde hete Den Etnisk Norske Turistforenings Årbok 2006.

OK, så var det altså ikke bare i det lenge bebudede og påkostede trebindsverket om Trøndelags historie, som kom ut sist vår, hvor samer nok en gang ble ignorert – og implisitt undertrykt – i 2006!. For Trøndelags del var det vel sørsamer det er tale om. Helgeland er vel lulesamisk område (eller kanskje til og med utmarka til én av de 3-6 norske pitesamiske familiene? – Snakk om sub-kulturer!). Ironisk gratulasjon til Den Norske Turistforening!

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no