Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Stilarter i kunsten :: Gotikk til kubisme

Her er du nå :: www » no » blogg » 2006 » T:3 » stil!

Gotikk (ca. 1100-1500)

Detaljert og åndelig; spisse steinhvelvsbuer, blyglass og ribbehvelv. [Pisanello]

Renessanse (ca. 1300-1500)

Det klassiske (greske og romerske) gjenoppdages innen vitenskap, kunst og arkitektur. Perspektiv (dybde og vinkler) og oljemaling utvikles. [Botticelli, da Vinci, Ghiberti]

Manierisme (tidlig til sent 1500-tall)

En mer overdreven/utbrodert gren av renessansen; stilisert overdådighet. [El Greco, Michelangelo, Bronzino]

Barokk (1600-tallet)

Ble oppmuntret av den katolske kirken; forente ulike former av kunst og arkitektur; dramatiske og realistiske verk. [Caravaggio, Bernini, Rubens, Ehrenstral]

Rokokko (midten til sent på 1700-tallet)

En sirlig, overlesset, lett og dekorativ kongelig stil, delvis utviklet ved Ludvig XVs hoff. [Watteau, Fragonard, Tiepolo]

Nyklassisisme (ca. 1750-1850)

Tilbakevenden til klassisk gresk formalisme innen kunst og arkitektur, et svar på (og et nei til) barokkens og rokokkoens formspråk. [Piranesi, Adam, Soane]

Romantikk (ca. 1750-1850)

En hylling av menneskets følelsesliv; inspirasjon ble hentet fra naturen; en reaksjon på industrialisme og opplysningstid. [Constable, Delacroix, Turner, Blake, Fahlcrantz]

Arts & Crafts (ca. 1850-70)

En antiindustriell gjenoppvekking av tradisjonelt dekorativt og funksjonelt håndverk; fokus på sosiale reformer i samfunnet. [Morris, Ruskin]

Impresjonisme (ca. 1860-80)

Utforsking av farge og teknikk; et ønske om å fange lysets forgjengelighet; det visuelle inntrykket av et objekt viktigere enn striks avbildning. [Monet, Sisley, Pissarro, Renoir, Josephson, Hill]

Pointillisme (1880-tallet)

En stil med punkter av ublandet farge tett-i-tett; sett på avstand tolker øyet frem et helhetlig bilde. [Seurat, Signac, Cross]

Postimpresjonisme (ca. 1880-1910)

En bevegelse bort fra impresjonismens billedspråk, mot et mer abstrakt og følelsesbasert maleri. [Cézanne, Gauguin, van Gogh, Aguéli]

Jugend/Art Noveau (ca. 1890-1915)

En detaljert, dekorativ stil; anvendte både ekspressivt buede linjer og rene geometriske former. Slingrende, bølgende ofte abstrakte vekst-former. [Beardsley, Klimt, Tiffany]

Fauvisme (ca. 1900-08)

En fransk bevegelse som fremmet et vågalt, fargerikt og livsbejaende maleri. Forkastet sentralperspektivet. [Matisse, Rouault, Dufy, Hjertén, Grünewald]

Ekspresjonisme (ca. 1900-40)

En stil som fremhevet kunstnerens følelsesmessige relasjon til motivet, snarere enn en konkret avbildning. Fikk også betydning innefor skulptur og arkitektur. [Kandinsky, Grosz, Modigliani, Munch]

Kubisme (ca. 1900-20)

Utviklet av Picasso og Braque, influert av Cézanne og utenomeuropeisk folkekunst; kubismen strevet med å vise tingenes essens gjennom samtidig å avbilde flere fasetter (og vinklinger) av et motiv. [Aguéli]

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no