Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Hallgeir Opedahls grantrehistorie

Her er du nå :: www » no » blogg » 2006 » T:3 » trær over alt!

Grantrær sto på programmet i denne bloggen både i 2004 et par ganger i 2005, både på bokmål og nynorsk. Etter en liten utveksling med Hallgeir Opedahl nå i sommer, følger her deler av hans innlegg i Dagbladet 8. januar 2005:

– Gran er et nåletre i furufamilien, som omfatter 200 arter. Norges høyeste gran heter for øvrig Goliat og står nord i Setskog. Det var 47 meter høyt før toppen brakk, sier forsker Per Holm Nygaard ved Norsk institutt for skogforskning.

– Hvor gammelt kan et grantre bli?

– Vanligvis blir det hogd når det er mellom 60 og 120 år, avhengig av voksestedet. Men i Trillomarka i Buskerud står det et tre som er 480 år.

– Når kom grana til Norge?

– Vi tar dette kronologisk: Da isfronten trakk seg tilbake fra landet for rundt ti tusen år siden, var landet nærmest skrubbet reint for jord og organisk materiale. Det gikk mange år før det begynte å vokse skog, og det første treslaget som kom da, var bjørka.

– Når kom bjørka?

– Den kom i det vi kaller den preboreale periode. Dette var etter istida, og klimaet var litt varmere enn i dag. Deretter kom vi inn i den boreale periode med tørt, varmt klima, der furua hadde sin optimale utbredelse. Store deler av Hardangervidda var da dekket av furu. Hassel kom også da. Dette var vel for rundt åtte-ni tusen år siden.

– Og så kom grana?

– Nei, så gikk vi inn i en periode som ble kjennetegnet av varme og høy fuktighet, det vi kaller atlantisk periode. Denne var fra fem til åtte tusen år siden. Da går hassel og furu tilbake, og vi får or og store eikeskoger, men også alm, lind og ask.

– Og så kom grana?

– Ja, idet vi nærmer oss subatlantisk periode, som kjennetegnes av et forholdsvis kjølig og fuktig klima, eksploderte grana og ble det dominerende treslaget.

– Hvor kom grana fra?

– I vanlig plantegeografi regner vi med at grana kom tuslende fra det nordlige Russland. Den var i Finland for fire tusen år siden, nådde Sverige for tre tusen år siden og kom til Norge cirka 500 år seinere.

– Hvorfor ble den så dominerende?

– Forholdene var optimale, og den har stor frøproduksjon. Et enkelt tre kan i ekstreme frøår avsette en nærmere en halv million frø, som blir ført langt av gårde med vinden. Det spesielle med grana er at den krever lite lys. Selv med annen skog rundt vokser grana opp litt etter litt før den til slutt skygger ut de andre artene.

...

Tja, det ble vel ikke noe klarere tidspunkt for når grantrær begynte å prege det ‘norske’ landskapet, egentlig ...

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no