Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

IQ » Intelligence Quotient

Her er du nå :: www » no » blogg » 2006 » T:3 » IQe

Uforløste kulturrester fra høsten 2006

Psykolog Andreas Kolstø ble intervjuet av Dagens Næringslivs Liz Buer før helgeutgaven for 12-13. august (2006):

– Hva er egentlig intelligens?

– Din evne til å lære og forstå ny, kompleks informasjon og løse problemer ved hjelp av logisk, rasjonell tenkning. Du har ulike aspekter ved intelligens, som flytende intelligens som måler ditt intellektuelle potensiale mest mulig uavhengig av læring. Så har du numerisk intelligens, som viser hvor god du er til å bearbeide tallinformasjon. ... Verbal intelligens henger sammen med ordforråd og evne til å løse tekstoppgaver. Det viktige her er at vi bruker ord og tall når vi skal snakke og tenke om alt mulig annet. Dette er målbart.

Overskriften var IQ er best i test, , og pekte på at IQ er noe som kan måles – i en gitt situasjon på et spesifikt punkt i tid og rom, altså situasjonsbetinget. Det vil igjen si at både forhold og IQ er annerledes ved neste måling, for ikke å nevne utenom måling.

Ibsenåret

I kronikken Hamsuns kamp mot Ibsen ble Hamsun sitert slik, etter et brev til Erik Skram ved årsskiftet 1888/89:

Fruen fra Havet har røbet en halv Tanke hos mig selv (...) Sé Ibsen har geniale Anelser. Samtidig som han privat forsvarer Ibsen overfor Skram, avviser han imidlertid offentlig stykket som det højere Vanvid.

Ibsen har beskrevet Hamsun allerede i personen Peer Gynt, mente Jan Erik Vold, i radioprogrammet Ordfront på P2, tirsdag 2. januar 2007.

Ibsenåret er ellers lite markert på dette nettstedet, rett og slett fordi jeg er av den oppfatning at året preges av mer eller mindre tullete storskaloppsetninger. At kulturmafiaen i Norge tar store deler av kulturbudsjettet og bruker det på operetteaktige farser i Egypts ørken, er positivt i den forstand at det styrker det antydede absurde hos Ibsen samt gir deler av det norske kulturlivet erfaring i større oppsetninger. Men det koster oss, som nevnt, store deler av tilgjengelige kulturmidler og publikum er av heller tvilsom kvalitet.

Ved pyramidene utenfor Kairo var det vel en 3-700 nordmenn i løpet av et todagers arrangement, herav et par hundre tungt sponsede gjester.* Sluttregningen er ikke så lett tilgjengelig, men avisene antydet mellom 6 og 20 millioner for kalaset. 20 millioner var en antydet prislapp også på oppsetningen av Terje Vigen i Yokohama i november. Riktig nok tungt sponset av både japansk og norsk næringsliv, men likevel med en lettere absurd lite folkelighet både i kostnadsramme og nedslagsfelt. Interessant prioritering. Leve Toten, skitt i Ibsen!

Meningsløst tøv

Georg Johannesen forlot oss sist jul (2005). Her er en tekst han skrev om en bok som midt på sekstitallet forsøkte å innføre en slags kulturkritikk i Norge:

Selv et dødfødt barn har krav på en gravtale, hvis det står en nært. La meg derfor post mortem si at Torild Skards antologi over «Ny radikalisme i Norge» er velredigert og veltrykt, bidragene er velskrevne og de 34 bidragsyterne er velmenende mennesker som har min aktelse og til dels også min respekt. Torild Skard har her utført et stort og meningsløst arbeid.

Kilde: Dag og Tid for 7. januar (2006)

Kaffe

I avisen DN for 15-16. juli (2006) kunne vi lese et portrett om folkene bak reklame for Evergood kaffe. Et sitat:

Hodene har gått som kaffekverner i 26 år. Når de skal komme på ideer, går de på kunstutstillinger.

– Det er for å lamme den logiske delen av hjernen. Man blir plaget av den, den kan bare produsere søppel. Alt den skaper blir forutsigbart! nesten roper Werner og klapper seg litt på den venstre siden av hodet. Han har alltid vært tekstforfatter, selv om han er ordblind.

Det var journalist John Arne Gundersen som hadde tatt en prat med Gunnar Moum og Børre Eduard Werner.

Liz Buer siterte Ole-Jacob Libæk slik, i Dagens Næringsliv for 18-19. juni (2005):

Det verste du kan ha er utdannelse.

Les kronikken om Ibsen ...

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no