Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Fem år etter

Her er du nå :: www » no » blogg » 2006 » T:2 » 9/11

Sivilisasjonen går til grunne

Sivilisasjonen går til grunne: Det har man sett så ofte før. Gjerne med fingrene fettede av popcorn og tennene dekket av en sukkerhinne fra colaen. «Waterworld», «Independence Day», «The Postman», «Mad Max», «Mars Attacks». Og plutselig kommer noe som ser ut som begynnelsen på undergangen uten at man helt er forberedt.
Etter å ha glodd og glodd med åpen munn på de samme bildene om og om igjen, på den gråtende tykke damen som skriker «oh, my God» og røyken som veltet ut av tårnene, etter denne katatonien foran fjernsynet ...

9/11 ble nylig markert og ovennevnte var Bjørn Gabrielsens anslag i avisen Dagens Næringsliv for 19-20. august (2006). Det var ikke fiksjon vi fikk oppleve denne septemberdagen, men en demonstrasjon på hvor stor forakten for USA er blitt blant en del muslimer.

Det kan være verdt anstrengelsen, fem år etter, å prøve å huske hva man tenkte og følte før alle andre dukket opp på skjerm og i spalter og tenkte og følte for oss. Hvordan vi merket oss høstluften mens vi sto på perrongen og ventet på pendlertoget morgenen etter. Hvor lett det var å snakke med naboene. Den merkelige kombinasjonen av sjokk og skuldertrekk og dejá vu.

Det var John Erik Rileys bok Blår (2006) Gabrielsen anmeldte:

Mange av tekstene er skrevet umiddelbart etter 11. september, andre er skrevet helt nylig. Noen få temaer går igjen, som 15-åringen Charles Bishop som fløy et lite fly inn i en kontorbygning, og i selvmordsbrevet sitt tilegnet handlingen al-Qaida. Et annet viktig referansepunkt er filmen «Fight Club». Riley ser en særlig amerikansk forestilling om renselse gjennom vold, uttrykt i populærkulturens apokalypser, og uten at han sier det, blir det dermed skremmende paralleller på hver side av problemstillingen. Jihadisten bak styrespakene har en verdensanskuelse som til forveksling ligner på populærkulturen til kontorarbeiderne bak vindusrutene han så vidt rekker å se ansiktsuttrykkene til.

Oh là là! – sammenfall av fiksjon og virkelighet – og sammenbrudd i skillet! Slik avsluttet Gabrielsen:

Mange kommentatorer har gjort et stort poeng av at da tårnene i New York styrtet, var det et vannskille fordi amerikanere ikke tidligere hadde opplevd angrep på amerikansk jord. Men det kan argumenteres for at i populærkulturen og i fantasien var USA forlengst blitt angrepet mange ganger. Sjokket lignet mer på gjensynsglede enn vi tør innrømme.

Hmm ...

Mislykket komplott

Tidligere pakistansk diplomat og etterretningsoffiser, Nadeem Ayub Khan (nå bosatt i Norge), hadde et debattinnlegg i Dagbladet 21. august (2006). Under overskriften Mislykket komplott redegjorde Khan for hvordan 'Al-Qaida' kan ha utviklet seg etter 9/11. Mot slutten av innlegget kunne vi lese:

ANGREPET fra alle kanter, er al-Qaida blitt tvunget til omstrukturering og desentralisering. Det innebærer blant annet en større grad av indre selvstyre og mer frihet for lokale aksjonsgrupper. Overgangen til den nye epoken kom med opprøret i Irak, da Abu Musab al-Zarqawi ble valgt til leder framfor Osama bin Laden og Ayman al-Zawahiri. Det tok ikke lang tid før han hadde brutt med gamle tradisjoner og gått til angrep på koalisjonsstyrkene ved å følge sin egen strategi.
...

De skisserte valg lignet veldig på en type tilpasningsdyktighet som daglig hylles innen næringsliv og politikk: dynamisk omstillingsvilje. Litt senere i teksten:

I DAG er faktisk «al-Qaida» blitt et varemerke eller en merkelapp som kan settes på praktisk talt alle selvstyrte terroristgrupper med tilknytning til et lokalt miljø. Geriljakrigerne behøver ikke nødvendigvis være blant bin Ladens nærmeste tilhengere. De trenger heller ikke tilhøre en gruppe som er opprettet av ham personlig eller som følger hans klare instrukser og retningslinjer. Men disse nye kadrene kan overhodet ikke måle seg med generasjonen av hellige krigere som har gått den harde afghanske skolen. Heller ikke aksjonene deres holder mål sammenliknet med al-Qaidas tidligere aksjoner, som var planlagt til minste detalj og grundig forberedt.
...
Demokratisering av terrorstrategi?
Begivenhetene etter 11. september 2001 har forandret dynamikken i den muslimske verden. Islam blir kontinuerlig gransket og kritisert. Religionen er blitt en skyteskive for verbale angrep. Legger du dette til følelsen av fremmedgjøring blant unge muslimer i Vesten og krydrer det hele med religiøs intoleranse, har du det som trengs for å skape en potensiell terrorist. Samtidig er det viktig å understreke at et overveldende flertall av disse er oppegående, lovlydige og lojale borgere som er tro mot sin religion. Men selv om de er få, er det viktig at vi klarer å identifisere de som faller utenfor og inkluderer dem i fellesskapet.

Jo det var nok en slags sosialdemokratisk optimisme å spore i siste setning, helt i tråd med ønskede forvaltningsmessige drømmebilder. Khan må da vel fortjene norsk statsborgerskap etter formuleringen, selv etter Fremskrittspartiets standarder for lojalitet?

Mer ...

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no