Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Devolds usikkerhetspolitikk

Her er du nå :: www » no » blogg » 2005 » K:3 » september

Venstrepolitikeren og bergenseren Gunnar Garbo er en ukjent skikkelse for undertegnede. Under overskriften Devolds usikkerhetspolitikk kommenterte han et ordskifte mellom to sentrale politikere. Kommentaren sto å lese i margen på side 3 i morgenutgaven av Aftenposten for 8. september (2005), og gikk blant annet slik:

Utskiftning
I svaret til Reiulf Steen 2. september bekrefter Kristin Krohn Devold at vi trenger ny forsvarsminister. Den sikkerhetspolitiske kuvendingen Norge innledet i 1999, kaller hun "modernisering". Et toppmøte i NATO vedtok den gang et strategikonsept som brøt både mot Atlanterhavspakten og FN-pakten. En allianse begrenset til felles forsvar ble i en håndvending endret til redskap for militære aksjoner ute i verden. I strid med femti års prinsipper underskrev Bondevik på Norges vegne, selv om ikke engang Stortinget hadde sett dokumentet og tatt stilling til det.
På dette grunnlag gjør Krohn Devold nå Norge mer usikkert. Ved å bidra til supermaktens mer eller mindre ulovlige krigføring, verner hun ikke mot, men inviterer til terror mot Norge.
Usannheter
Forsvarsministeren skriver at etter flyaksjonene i USA 11.09.01 "besluttet FNs sikkerhetsråd at dette var et væpnet angrep i FN-paktens forstand og at retten til selvforsvar derfor kom til anvendelse". Dette kan best betegnes som løgn. De operative paragrafene i resolusjon 1368, som rådet vedtok 12.09., inneholder ikke ett ord om maktbruk. I innledningen henviste nok rådet til retten til selvforsvar. Men det sa nettopp ikke at aksjonene "var et væpnet angrep i FN-paktens forstand og at retten til selvforsvar derfor kom til anvendelse".
Når Sikkerhetsrådet tillater bruk av væpnet makt, bør det skje i klare ord. Men da verden ennå var grepet av sjokk over udådene i New York og Washington, avfant andre seg med at USA brukte en bevisst obskur formulering til hjemmel for en "forsvarskrig" i Afghanistan mot et Al-Qaida-angrep som for lengst var over.
For retten
Den gang viste en Gallup-undersøkelse at 83 prosent i Norge heller ville ha terroristene stilt for retten enn militære angrep. Omsider bør norske spesialstyrker slutte å slåss for USA i afghanske fjell.
Det samme gjelder Irak. USAs angrep var i strid med folkeretten. Etter at krigen tilsynelatende var slutt, gikk Sikkerhetsrådet med på en resolusjon som også inneholdt en oppfordring til medlemsstater (riktignok ikke "alle medlemsstater", som Devold skriver) om å hjelpe Irak med sikkerhet og gjenreisning. Dette er ingen grunn til å bistå okkupasjonsmakten militært. Norge medvirker i dag til å legitimere den fortsatte amerikanske krigføringen i landet.
I forsvarsministerens språk betyr "sikkerhet" usikkerhet, "modernisering" leiesoldater til USA og FN-resolusjoner annet og mer enn de sier. Hun utgjør en forulempning mot kravene til redelig ordskifte.

På et seminar i regi av kampanjen Nei til nye NATO, 13. oktober 2001, holdt selvsamme Gunnar Garbo et foredrag, som sluttet slik:

Vi skaper ikke fred før vi griper fatt i de dypere årsakene til at terrorismen får grobunn. USA og vi andre rikfolk dominerer i dag verden med vår økonomiske og militære makt og all den indirekte volden som den fører med seg. Enn om vi tok til å fremme internasjonale forhold som også de fattige folkene oppfattet som rettferdige? Det kunne simpelthen, nærmest som en bivirkning, føre til at grobunnen for internasjonal terrorisme svant bort.

Mer ...

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no