Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Porno § 204

Her er du nå :: www » no » blogg » 2005 » K:2 » juni

"Noen misliker den type bilder som omtales i denne artikkelen. Men bildene er ikke støtende. Ikke nå lenger. Det har Borgarting lagmannsrett funnet ut."

Slik åpner Kjetil B. Alstadheim artikkelen En sladd, et svin, en seier i Dagens Næringsliv for 18-19. juni 2005. Under vignetten Uten filter skriver Alstadheim om en fersk dom hvor en navngitt person har distribuert usladdete bilder av mennesker i betalt seksuelt samkvem. En mulig statusendring er nært forestående, skal vi tro forfatterens tolkning:

Porno er forbudt i Norge, selv om det kanskje ikke virker slik når det er reality-sex på tv, når det er omtrent bare Lego som ikke spiller på sex i markedsføringen, når det er nakne idrettsjenter i avisene og når internett er totalt usladdet. I praksis rammer dagens forbud hva slags blader og filmer som lovlig kan selges i Norge, og hva slags filmer som kan vises på kabel-tv.
[...]
Striden handler om paragraf 204 i straffeloven. Det er den som forbyr porno. Men hva er porno? Kjønnslige skildringer med barn, dyr, lik, vold og tvang er uttrykkelig forbudt. Men hva med frivillig sex mellom voksne mennesker? Der nøyer loven seg med å si at skildringer "som virker støtende", er forbudt.
Spørsmålet er altså hva som er "støtende". Det kan være vanskelig å vite. En gang kom tidligere sjefredaktør Kåre Valebrokk inn på desken og oppdaget en artikkel om golfstjernen Tiger Woods. Tittelen var Sort kølle, hvite baller. Den ble endret til Hvit ball, sort mann. Valebrokk satte grensen for det støtende i DN et sted mellom mannen og kølla.
I 1987 slo Høyesterett fast at på film og stillbilder er "kjønnsorganer i bevegelse" støtende. Lagmannsretten er kommet til at slike bilder ikke er støtende lenger ut fra "den alminnelige oppfatning av seksualitet og moral".
Barne- og familieminister Laila Dåvøy er bekymret for seksualiseringen av samfunnet. Nå er seksualiseringen grunnen til at sladden kan forsvinne. Det er nesten 20 år siden Høyesterett satte grensen for porno. Lagmannsretten mener synet på sex og moral og toleransen for nakenhet og pornografi har "endret seg betydelig i liberaliserende retning".
Det var SV-politikeren Lena Jensen som anmeldte Mattsson, da hun fikk pornobladet i posthyllen sin på Stortinget. Hun syntes det var støtende. Lagmannsretten synes ikke hun har noen grunn til å klage. Bladet var "et innlegg i samfunnsdebatten". De som fikk bladet på gaten, tok imot helt frivillig. Og abonnentene ble nok ikke støtt. For de "må antas å ha særlig interesse for denne type stoff".
Sex, moral og straffelov er ingen enkel blanding. Av og til gir det rare utslag. I Sverige er det tillatt med porno, men forbudt å kjøpe sex, men forbudt med porno. Nå kan det bli litt likere ved at pornosladden forsvinner.
Kanskje Mattsson i det minste kunne hedres av Nordisk Råd. For sitt bidrag til rettsenhet i Norden.

Bladet det refereres til, er *Frie Aktuell Rapport, som ble distribuert i 13.000 eksemplarer sommeren 2002. Mattsson som redaktør skal ha uttalt at han ville fremprovosere en rettsak for å utvide grensene for trykkefriheten.

* Frie betød vel noe sånn som Usensurerte (Aktuell Rapport). At abonnentene "må antas å ha særlig interesse for denne type stoff", kom vel ikke akkurat som noen overraskelse, eller ...

Mykporno ...

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no