Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Män är djur – Ireen von Wachenfelt*

Her er du nå :: www » no » blogg » 2005 » K:2 » juni

Cecilie Enger fylte en større del av Dagens Næringsliv Magasin for 7-8. mai med epistler under fellesoverskriften Kampen mot det onde. Filosof Lars Fr. H. Svendsen utga Ondskapens filosofi i 2001, og han er én av Engers samtalepartnere. Her følger et utdrag fra deres dialog:

Svendsen mener at det ytre er et bilde på det indre i et menneske.
– Det er absurd med disse psykoanalytiske greiene som finner ut at knøttsmå ting i barndommen, skulle utløse de verste mørkesider hos en mann. Det er klart at vi påvirkes av hvor og når vi fødes, men vi har et mulighetsrom der vi kan velge. Selv om valgmulighetene ikke er like for alle. Jeg tror at den oppdiktede seriemorderen Hannibal Lecter i filmen Nattsvermeren har rett når han nekter å godta at feilen ligger utenfor ham selv. Han insisterer på sin egen ondskap, fordi dette er en avgjørende del av hans verdighet. "Ingenting skjedde med meg ... jeg skjedde. Du kan ikke redusere meg til et sett påvirkninger."
Nå er ikke patologien mitt område, og jeg snakker om gjerninger som utføres av fri vilje.

Avslutningsvis siteres han slik:

Jeg tror ikke at ondskap vil utryddes, nettopp fordi den er menneskelig.
Å begrense den er kanskje vårt største håp.

* Wachenfeldt var ordförande for ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)

Revet ut av sin sammenheng, men likevel: 3. november 2004 hadde Ingunn Økland en grei ingress i Aftenposten:

Våre tanker er hverken dype eller originale, snarere innfall av varierende kvalitet.

Knut Olav Åmås skriver om skeive muslimer søndag 5. juni. Under mellomoverskriften dobbelt minoritet finner vi:

En liten rapport av Bera Moseng ved forskningsinstituttet Nova i 2003 la vekt på problemene til homofile i etniske minoritetsmiljøer. De har alvorlige helsebelastninger, høy selvmordsrate og lever i skjul.
Det er nok inntrykket de fleste har hatt av etnohomoer. Men det finnes forsvinnende lite norsk forskning på dem, til tross for at kjønnsforskning er så høyt prioritert her i landet.
Sverige og Danmark har kommet litt lenger. Etter Fadime-drapet bevilget svenske myndigheter 120 millioner kroner bl.a. til tiltak mot og forskning om æresdrap, inkludert "æresvold" mot homofile.

Etnohomo var sannelig min hatt et nytt uttrykk for meg. Under overskriften vellykket assimilering refererer Åmås en hovedoppgave i sosiologi, gjort av Randi Rørlien, slik:

Rørlien [...] rehabilitere[r] et utskjelt begrep i enhver innvandringsdebatt, og det er "assimilering". Informantene hennes har opplevd å bli vellykket assimilert på ett område av samfunnet. De har fått flere norske venner, snakker godt norsk, har fått et nytt liv og en ny identitet, og i det hele tatt funnet en brukbar inngangsport til deler av det norske samfunnet.
Norsk integreringspolitikk har noe å lære av dette. Assimilering kan fungere. "Å bli norsk" kan også være "å bli lik".
Men dette er likevel unntakene når det gjelder homofile. For samtidig utøves det vold og fremsettes trusler mot homofile på asylmottak i Norge, og religiøse talspersoner bekjemper og fordømmer homofili systematisk i egne miljøer. – Homofili fører til sykdommer, som imamen Mehmoud Ol Hassan i Oslo opplyser.
Hverken myndighetene eller Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) synes å ha noen strategi for å motarbeide disse militant intolerante holdningene. Og de religiøse lederne lykkes i sin usynliggjøring, enten den er religiøst begrunnet eller ikke.

Mer ...

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no