Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Arrester Donald Rumsfeld, en krigsforbryter på frifot ...

Her er du nå :: www » no » blogg » 2005 » K:2 » ... i Norge nå

Strafferettslig ansvar. Forsvarsminister Donald Rumsfeld kommer til Norge 8. juni. Det bør bli en sak for politi og påtalemyndighet her i landet.
Krigen i Irak var ulovlig etter folkeretten idet den ikke var dekket av de to unntak fra forbudet mot krig i FN-pakten: Selvforsvar og/eller aksjon autorisert av Sikkerhetsrådet.
Da er de handlinger som begås under krigshandlingene, strafferettslig sett drap, legemsskade, skadeverk og ulovlig frihetsberøvelse, for bare å ta noen. Dette er alvorlige forbrytelser etter vår straffelov. De relevante bestemmelser er henholdsvis straffelovens §§ 233, 229, 291 og 223. Etter § 10 nr. 4 a) i straffeloven, straffes slike forbrytelser i Norge også når de er foretatt av en utlending i utlandet. Forbrytelsene er også undergitt ubetinget offentlig påtale.
Donald Rumsfeld er, som forsvarsminister, ansvarlig for sine tropper og strafferettslig ansvarlig for deres handlinger i Irak. Han har ikke diplomatisk immunitet.
Hvis politiet ikke arresterer ham, vitende om at en farlig forbryter kommer til landet, er det tjenesteforsømmelse og grov uforstand i tjenesten, straffelovens §§ 324 og 325.
Det vil for alle parter være best at han holder seg hjemme.

Gunnar Nerdrum, h.r.advokat, vernepliktig krigsadvokat, Tromsø (Leserbrev 1. juni 2005.)

HAL 9000 blir nok omsider realisert under det nåværende regimet

Skygge over festen

Blant alle flotte mennesker i verden velger den norske regjeringen i stedet å invitere USAs forsvarsminister når unionsoppløsningen skal feires.
Den største bragden under forhandlingene med svenskene, var å løse en konflikt uten krig. Forhandlingene ble en sped spire til dialog nasjonene imellom fremfor militære løsninger. I ettertid er prosessen blitt et eksempel for andre nasjoner. Donald Rumsfeld, åpenbart en krigsforbryter, står for nettopp det motsatte. Hans oppskrift er makt foran menneskeverd og -rett. Slik kaster hans besøk skygge over festen. Det vanærer ideene bak et fredelig unionsopphør og et hundreårig godt naboskap.

Terje Marøy, vernepliktig major, Reinsvoll (Leserbrev i Aftenposten, 6. juni 2005.)

Lenke til nettstedet Sorry Everybody

Mer ...

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no