Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Rock (og beslektede populærkulturelle uttrykk)

Her er du nå :: www » no » blogg » 2005 » K:2 » mai

Frihet, likhet og broskap; Er det offentlige mer tro mot 1700-tallshumanismes idealer enn dagens institusjonaliserte radikalere, tro?

Likheten er nedfelt i forvaltningsloven, i form av kriterier for uhildet saksbehandling og rett til begrunnet vedtak. På Svartlamo'n treffer man også vedtak i allmøte, etter diskusjon, men beslutninger blir senere gjerne omstøtt. Å ta opp en sak på nytt og gi den ny behandling, vil jeg si er et sunnhetstegn i demokratisk sammenheng. Men får man en situasjon hvor den reelle maktbasen ikke deltar i møter, men likevel påberoper seg å kunne etterprøve ethvert vedtak i etterkant, da er man vel tilbake til det systemet hele Svartla'mon en gang skulle være et alternativ til, eller hva? (Bitter? Ja takk, gjerne, men helst ikke Fernet Branca, den er for profesjonelle alkoholikere.)

Norsk rockefascisme

ajh@dagbladet.no tilla Mona Barth Riise, kjent fra programmene Mamarazzi og Lydverket, følgende mening i Dagbladets Magasin 7. mai 2005:

Hun tror rockefascismen, som i mange år har ligget som en klam hånd over norsk musikkliv, definitivt har mistet grepet.

Med forebehold om at jeg kan ta feil, som vanlig, tillater jeg meg å stille meg noe skeptisk til det glade budskap. Uansett leverte Robert Hoftun Gjestad – i en anmeldelse av en Marion Ravn-konsert på Soria Moria (Torshov, Oslo, sørafor), Aftenposten for onsdag 11. mai 2005 – av en av våre unge, håpefulle Sing-Song-Writer-e, følgende utsagn:

Genren "singer/songwriter med kjærlighetssorg, men fortsatt tro på seg selv" er selvsagt sterkt befolket og hard å overbevise i, men Marion må opplagt ha lært noen triks av blant annet Joni Mitchell på veien.

Turbonigga

Redaksjonell dekning er mer verdifull enn reklame, hører man gjerne når det er snakk om markedsføring. I forbindelse med lansering av ny skive, fikk Turbojugend-fenomenet flerfoldige sider i Aftenposten, lørdag 30. april. Bibliotekar Josh McJagger siteres:

Turbojugend er et verdensomspennende nettverk av unge alkoholikere (og bibliotekarer) som møtes for å feire rock og vennskap.

Unge alkoholikere og bibliotekarer? Det var en ny kombinasjon. Sikkert moro mulig!

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no