Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Beiterett og lappekodisill

Her er du nå :: www » no » blogg » 2005 » K:2 » mai-juni

Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige fra 1972, opphørte å gjelde 1. mai. Nå gjelder lappekodisillen/Lappkodicillen fra 1751! Slik fremstilles forholdet på det svenske sametingets nettsider:

Gränserna stängdes
Från norsk sida har man hela tiden pressat på för att begränsa de renskötande samernas rättigheter i Norge. 1852 stängdes gränsen mellan Norge och Finland. 1889 stängdes gränsen mellan Sverige och Finland. 1905 upplöstes unionen mellan Norge och Sverige. Renbetet blev en av de svåraste frågorna att lösa men Norge tvingades godta att lappkodicillen inte gick att säga upp.
Den första renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge ingicks 1919. Då begränsades de svenska samernas betesrätt i Norge starkt, vilket ledde till svåra förhållanden i norra Sverige (och tvångsförflyttningar av renskötande samer). 1972 kom en ny renbeteskonvention med nya inskränkningar. Den har gällt i trettio år.
Kodicillen gäller igen
Nu har Sverige och Norge förhandlat om en ny konvention men inte lyckats komma överens. Den norska sidan vill ha ytterligare inskränkningar i rätten för svenska samers renar att beta i Norge, vilket Sverige inte går med på. Eftersom renbeteskonventionen från 1972 inte gäller längre är det nu lappkodicillen som från och med 1 maj 2005 gäller igen.

Samiskt Informationscentrum har en litt mindre tendensiøs beskrivelse av de historiske forholdene, og det norske sametinget er foreløpig ganske så knappe om saken.

Sørsamiske barn

I januar satt jeg og leste om samiske bo- og driftsformer. I bakgrunnen kvernet P2s Ring inn musikken. På probert østlandsk klang ytringen: "Peer Gynt er jo en utendørs affære".

Noen dager senere møtte jeg mine egne forestillinger om vårt urfolk. Vi satt og drodlet om forskjellene mellom samisk og bofastkultur. På et tidspunkt brukte jeg benevnelsen villmark om de store urørte områdene og skogene i grensetraktene (kanskje i et forsøk på å benevne en landskapskonvensjon?). Min opponent gjorde meg høflig oppmerksom på at samene betraktet området som et kulturlandskap. Ved å bruke ordet villmark, hva ville jeg da kalle folkene som benyttet landskapet. Touché, Luvlie-Noamesjen (Østre Namdal reinbeitedistrikt).

Mer ...

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no