Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Studio Sokrates

Her er du nå :: www » no » blogg » 2005 » K:1 » notat

Lars Nilsen er en morsom skrue, som ikke unnslår seg for å eksemplifisere filosofiske problemstillinger med anekdoter fra sin egen oppvekst inne i Ofoten. Som programleder for Studio Sokrates skriver han blant annet:

Filosofien runder hjørnet
I det syttende århundre oppstår en følelse av å være kommet ut i lyset. Etter et langt opphold i mørke og uvitenhet. Det er naturvitenskapenes suksess som fører til et nytt syn på mennesket. Filosofien runder hjørnet og begynner sin bevegelse mot vår egen tid. Europeerne var kanskje aldri så skeptiske til sin egen tradisjon og historie – og så optimistiske på framtiden og fornuftens vegne som på syttenhundretallet. Epoken minner svakt om venstresidens selvforståelse på nittenseksti og syttitallet.
Moderne tider
Man kan si at skeptisismen som filosofisk posisjon var overvunnet: Det er mulig for mennesket å ha sikker viten. Og siden vi kan ha sikker viten om naturen – kan vi kanskje ha sikker viten om samfunnet og framtiden også? Hvorfor ikke?
Slik tenkte noen av opplysningsfilosofene. Overtro og magi var på vei ut av europeernes bevissthet. Man sluttet ikke bare å frykte Djevelen. Man sluttet å frykte Gud også. Vårherre måtte skrives inn i en ny antropologi. Nå dukker forestillingen om Gud som «Den blinde urmakeren» opp. Gud har skrudd sammen og konstruert kosmos, deretter trukket seg tilbake. Naturvitenskapen kan forstå og forklare skaperverket, urverket som denne urmakeren konstruerte i tidenes morgen.
Newton og Den Allmektige
Man kan ikke tenke seg et komplisert urverk uten å forutsette at dette urverket må ha en konstruktør: Noen må ha laget dette, ikke sant? Sånn er det med naturen også: Når Newton formulerer tyngdeloven og treghetslovene demonstrerer han at kosmos er sammensatt på en uendelig sinnrik måte. Og at vi bare så vidt har begynt å forstå universet.
Dermed tilskrives Gud evnen til å konstruere eller skape et uendelig komplisert og sammensatt skaperverk. Vi merker oss at Gud endrer rolle: Fra å være beskytter, omsorgsinstans og vokter – blir han nå en «superintellektuell», en som kan konstruere så kompliserte innretninger – at reklamefolk kan sysselsettes helt inn i det 21. århundre med å selge mineralvann ved hjelp av skapelsens mysterium: "Verdens mest kompliserte maskineri går best på naturlig mineralvann"

Det kan av og til virke som om Nilsen farer med harelabb over historien, men han støtter seg på Pia Hverven Axells redegjørelser for filosofiske posisjoner. I tillegg krydres programposten ved at filosofer parres med jazzutøvere og perler plukket av en av mine favorittprogrammedarbeidere, og en av våre dyktigste og mest presente ordkløvere, Knut Borge.

Mer Sokrates ...

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no