Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Middelalderens jaktbøker

Her er du nå :: www » no » blogg » 2005 » K:1 » jakt

I forbindelse med jobben har jeg behov for sikrere kunnskap om samisk kultur. Daglig møter jeg mange rare holdninger og forestillinger, både egne og andres, og det føles naturlig å søke bakover etter kilder for dagens oppfatninger og forvaltning.

Lappecodicillen er én slik kilde som samiske krefter ofte trekkende frem. Kodisillen er et tillegg til avtalen etter grenseoppgangen mellom naborikene sent på 1740-tallet, og ble forfattet i 1751. Traktaten regulerte omsider samenes statstilhørighet, skatteplikt og bruksrett til områder på begge sider av kjølen.

I vitenskapsmuséets siste nummer av tidsskriftet Spor finner vi en tekst om eldre tiders fangst. Hjortejakt på Tustna er skrevet av Ragnar Orten Lie, og favner videre enn mørekysten. Teksten peker på en eldre kilde, utsier noe generelt om tiden og nevner spesielt noe om rein. Her følger et utdrag:

Le Livre des deduis du Roi Modus et de la Reine Ratio er den franske jaktkunnskapens første selvstendige standardverk. Det eldste bevarte håndskriftet dateres til 1379. Boken finnes i utdrag i svensk oversettelse. Siden det er en lærebok, er også navnene oversatt, modus oversettes med 'praktikk' og ratio med 'teori'. Så den svenske oversettelsen er kalt Kung Praktiks och Drottning Teoris jaktbok. En av grunnene til at boken er så aktuell, er at den har en rekke illustrasjoner med scener av jakt, jaktforberedelser og fangstanlegg.
Kong Praktiks jaktbok var forbilde for en annen viktig jaktbok, Livre de La Casse. Denne jaktboken ble påbegynt i 1387 av den sydfranske adelsmannen Gaston de Foix [Né 1331-1391 Orthez], også kalt Phoebus [eller Fébus], og regnes som et av middelalderens mesterverk når det gjelder jakt. Mens Kong Praktiks jaktbok er lagt opp som en samtale mellom en konge og hans dronning, en forening mellom praksis og teori i tekst og bilde, er Livre de la Chasse Phoebus egen stemme, han taler av egen autoritet. Phoebus er en erfaren jeger, som blant annet forteller at han har sett reinsdyr i Norge og Sverige, og at disse fanges i graver.
Disse bøkene vokser ut av samfunn som puster lettet ut etter at pesten har lagt seg. Ettersom frykten legger seg, får noen et friere syn på det jordiske liv, og jakten er et av fokusene som åpner for nye tider og en verdensanskuelse basert på erfaring. Bøkene, og særlig den førstnevnte, kan også sees som en innsamling av kunnskap. Etter at svartedauden hadde herjet ferdig, var mye av Europas elite død, og med dem deres jaktmestere og kunnskap om jakt. Man samler mye av datidens informasjon mellom to permer. Dette øker deres verdi som kilder i dag, siden Kong Praktiks jaktbok ikke bare dreier seg om elitens jakt (sportsjakt), men også omhandler fattigmannsjakt (feller).

I et debattinnlegg i Aftenposten 11. mars hevder Knut Storberget, medlem av justiskomiteen, at Ap. vil endre finnmarksloven. Blant annet skriver han:

Arbeiderpartiet mener at Norge skal være et foregangsland i arbeidet med urfolks rettigheter. I gjennomføringen av finnmarksloven er det avgjørende at den urett staten har begått overfor samene gjennom århundrer, rettes opp [...]
Finnmark har hatt bosetning i mer enn 10 000 år [...] I 1848 proklamerte regjering og storting på tvilsomt grunnlag at kongen hadde eid Finnmark fra gammel tid. Etter å ha vært forvaltet gjennom Statskog i en årrekke, vil Finnmark, når finnmarksloven trer i kraft, bli styrt av Finnmarks befolkning. Skjevheten i eiendomsutviklingen i Norge ser man klart ved å studere kartet. Ellers i landet er 77 prosent av landet på private hender, mens i Finnmark styrer staten 95 prosent av grunnarealet.

Videre snakker han om å "bringe finnmarksloven i samsvar med folkeretten" og driver ellers aktiv valgkamp for Partiet. Det kan bli mye flesk på oss fremover. Ja, hvordan skal man selge inn holdninger til en stappmett befolkning? Vi har vel et salig etegilde* foran oss, igjen ...

Spor ...

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no