Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Det annet kjønn og andre homser ...

Her er du nå :: www » no » blogg » 2005 » K:1 » du vet, sånne som liker menn ...

"Hvordan sto det til med det norske mangfoldet i 1905?" spør Kathrine Aspaas under overskriften Mangfold og heterofile menn i Aftenposten 16. februar:

Mangfold i Norge er alt som ikke er hvite, heterofile menn. Homser, kvinner, utlendinger og lesber. Hva skal vi med dem?
Hverken homsene eller lesbene var skikkelig oppfunnet, og det var vel helst utvandring som skapte presseoppslag. Da står vi igjen med kvinnene, og de var neppe oppgradert som mangfoldige. I alle fall hadde de ikke stemmerett. Smukke var de nok, men ikke særlig lønnsomme.
Det var i grunnen lønnsomhetsbegrepet som i mest påfallende grad glimret med sitt fravær da Hundreårsmarkeringen la frem sin mangfoldsundersøkelse i går formiddag. Sannsynligvis fordi fenomenet er så sosialt ubehagelig at det blir unevnelig når kulturen og sosiologien klinger i jubileumsklokkene. Vi vurderer da ikke mennesker i lønnsomhet! Men vi gjør selvfølgelig det. Særlig dem vi ikke kjenner så godt.

Aspaas kommenterer ut fra en ny og relativt omfattende befolkningsundersøkelse om mangfold og innvandring som er gjort i forbindelse med markeringen av at vi har vært uten partneren Sverige i 100 år. Den norske ambivalensen "for innvandere, men mot innvandring" omtales blant annet, og videre:

Homser
Disse er svært lønnsomme. Ikke bare ligger de jevnt over høyt på inntektsstatistikkene i de landene de eksisterer, men andelen homser er den parameteren som opptrer oftest sammen med innovasjon og høyteknologisk industri. Det var den amerikanske professoren Richard Florida som fant denne sammenhengen for noen år siden. I sin bok The rise of the creative class forklarer han at bedrifter med en tolerant og åpen kultur er best egnet til å nyttiggjøre seg folks skapende krefter. Slikt blir det innovasjon av.
Der homser og lesber trives, er det også mange kunstnere og mange med utenlandsk bakgrunn. Men ingen av de andre to gruppene samvarierer så godt med indikatorer for økonomisk vekst, innovasjon og høyteknologi som andelen homofile.
...
Kvinner
Jo da, kvinner er faktisk også lønnsomme. Den amerikanske forskeren Roy Adler har studert utviklingen i 215 børsnoterte selskaper over en 19-årsperiode, og påviser en sterk sammenheng mellom kvinnerepresentasjonen i ledelsen og lønnsomheten.
Enkelte går så langt som å hevde at emosjonell kapasitet er det nye gullet, og at dette er kvinnens komparative fortrinn. I stedet for å engste seg over at omsorg er blitt handelsvare, går det an å glede seg over å ha nådd et sivilisasjonsstadium som verdsetter emosjonell og psykologisk innsikt. Det gir håp om at fryktbaserte styringsprinsipper en gang for alle kan vike plassen for virkelig motivasjon og skaperglede.
Balanse og fred
Både nasjonsbyggingen og sivilisasjonsprosjektet fortsetter, og så lenge vi forsetter å ta livet av hverandre, skulle det være nok å henge fingrene i.
Håpet er at et mer balansert lederteam kan få orden på sakene. Det lønner seg ganske sikkert.

Mer ...

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no