Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Sommer på Sørlandet!

Her er du nå :: www » no » blogg » 2002 » ii

Kulturstudier

Våren 2002 tok jeg fem vekttall Musikk, et fordypningsfag på andreåret på kulturlinjen i Bø. Å lese fag ved siden av å arbeide gir lav studieprogresjon og litt lave karakterer.

Arbeid

Jobben min er å koordinere vedlikeholdet av teknisk utstyr på Grimstad Kulturhus. Vedlikeholdet bidrar til å skape gode forhold for leietakere, som for eksempel kortfilmfestivalen, og er en forutsetning for stabilitet og sikkerhet i daglig drift. Den andre delen av jobben er å ta imot gjestende teknikere og arrangører og møte deres krav til utstyr og lokaler.

Arbeidet omfatter de fleste fysiske forutsetninger for kulturvirksomhet, fra bygning med tekniske installasjoner, til teaterscene og lyd-, lys- og kinoutstyr. (Mer om jobben og livet ellers finner du på tidligere aktueltsider. Attester og kommentarer på cv-sidene dekker tiden før der igjen.)

Kinodrift er hovedinntektsskilden ved Grimstad Kulturhus. Driften er utfordrende med nedslitt utstyr som en følge av trange budsjett over flere år. Allikevel er publikums kinoopplevelse nå bedret gjennom færre filmbrudd og bedre bilde. Rett før kortfilmfestivalen fikk vi installert en ny Ernemann 15-maskin, og det er et mål å skifte ut resten av kinoutstyret. (Vil du vite mer om kinoteknikk så kan du jo for eksempel sjekke ut Espen Braathens nettsider. Han bruker et greit språk om tekniske forhold.)

Kortfilmfestivalen er en stiftelse med eget styre i Oslo. Selve festivalen har vært arrangert her på huset i femten år, og det er både hyggelig og inspirerende å ha vertskapsrollen for et internasjonalt filmmiljø noen dager. Grimstad Turistkontor håndterer mye av logistikken rundt de tilreisende, mens vår oppgave er å være sentrum for begivenhetene og møte arrangørenes forventninger.

Vi fikk gode tilbakemeldinger på at forholdene var lagt godt til rette for festivalen i år, og et par styremedlemmer ga også uttrykk for at lokaliseringsdebatten var over for denne gang. Vi var ikke like heldige med været som i fjor, men alle utendørs arrangementer gikk greit mellom skurene. Et lynnedslag gjorde at åpningsfilmen startet som stumfilm, men alle slike mindre problemer ble hurtig løst. Som tekniker går man i farten glipp av mye av det kunstneriske innholdet, men stemningen bak kulissene var god i år. Himla greitt, altså!

[ til topps ]

Animasjon av Muybridge :: Lenke til Spacebrain, som viste noen installasjoner på Quarten!

Fritid, 2002

Helga 22-24. juni kjørte jeg lyd på to konserter på ei bule her i Grimstad. Fredag spilte Mitch & Friends, og mandag jammet husbandet med gjesteartister. Fire og et halvt år siden sist, men det er morsomt å mikse igjen. Folk sa at det var grom lyd, og Quarten kan jo inspirere til mer lydkjøring. Ellers er det jo full sommer, så her skal det bades ...

PS!

1. Bading med mobiltelefon er dumt, men ny duppedings får man jo!

2. Quarten, ja! Rammstein hadde morsomme pyroeffekter, og lyden ble målt til 95dB – bakerst på Idrettsplassen! Hello Goodbye og The Cooper Temple Clause gjorde gode jobber i Hallen etter midnatt.

3. Selv har jeg gjort noen lydjobber etterpå, og både musikere og publikum er godt fornøyd med lyden. Under Nytelsesfestivalen kjørte jeg lyd for Mitch og gutta igjen. Denne gang var de forsterket med et par blåsere fra Dahlske, og konserten ble holdt på gata utafor Café Galleri. Minimusikk leverer PA til konsertene, og de ga de meg en digital mikser og en kort innføring i digital miksing.

Jeg måtte jeg konsentrere meg om å gjøre det enkelt. Etter en halv times kjøring demret det for meg at jeg ikke hadde hatt et så presist lydverktøy mellom hendene før. Overgangen fra analog til digital mikser kan sammenlignes med å gå fra elektrisk skrivemaskin til PC som verktøy for tekstbehandling. Mikseren hadde et vell av forhåndsprogrammerte valg og lag på lag med muligheter.

Yamaha 02R-mikser :: Lenke til Yamahas nettsider om mikseren

Uansett teknologi er det ørene og evnen til å skape balanse i lydbildet som teller. Tilbakemeldinger på miksinga var såpass positive at jeg nok kommer til å ha lydkjøring som biinntekt fremover. Ny mandagsjam 26. august!

(Ellers er ett av mine sideprosjekt å lage lister over hvilke konserter jeg har kjørt lyd på. Foreløpig har jeg en rimelig oversikt over tiden ved Uffa, mens Svalbard-perioden vil bli dokumentert seinere.)

Litt folkeopplysning om digital kino

Med digital film forstår vi både digital lyd og digitalt bilde. Distribusjonskopiene av filmene har hatt både analogt og digitalt lydspor noen år nå, og en del kinoer har installert utstyr til å gjengi digital lyd. Se etter skilt ved inngangen til salen hvor det kan stå Dolby Digital eller SDDS.

Digitalt bilde er under utvikling, og ved årsskiftet 2001-02 la store deler av kinonorge om til digital visning av reklame, e-bio som det kalles på svensk. Digital reklame er første skritt i retning av å innføre heldigital kinofilm. Ellers brukes det hollywoodske begrepet D-bio for elektronisk visning av langfilm. Kvalitetskrav til bildet er vel grunnen til at de skiller mellom kort- og langfilm.

Jeg vil tro at det er vanskelig å lage ny teknologi som kan utkonkurrere den gode, gamle kinoteknologien; I vanlig film oppdateres opp mot 12 millioner pixels fullstendig 24 ganger hvert sekund, og det er krevende for en datamaskin å skulle prosessere så store mengder informasjon. I tillegg skal det også projiseres ut på en stor flate, for eksempel 11-55 kvm som i Grimstad, og det forutsetter at atter andre kvalitetskrav må oppfylles. Full digitalisering kommer stadig nærmere i tid, men det tar tid å utvikle teknologien og å få ned prisen.

Selv har jeg sett reklame, e-bio, i Kristiansand, Stavanger og Oslo. Foreløpig er jeg ikke spesielt imponert over bilder med hyppige forstyrrelser i datastrømmen – litt sånn som dårlige parabolsignaler, men kanskje helt OK for en hovedmålgruppe som er vokst opp med dataanimerte bilder?

* pynt :: Datastream gone kokos!

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no