Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Vinter og vår :: i « 2001-2002

Her er du nå :: www » no » blogg » 2002 » i+

I vinter har jeg konsentrert meg om jobben, utvikling av dette nettstedet og forarbeidet til en tekst om den gang da pønken kom til Norge. Hva jeg gjorde i fjor og høsten 2000 er beskrevet på egne sider, mens attester og egne kommentarer på cv-sidene dekker fortiden. Dagbok på nettet er fascinerende, og litt BigBrother-aktig, men dessverre har jeg ikke tid til å blogge. I stedet kommer det etter hvert en separat web-del som kanskje gjør sammenhenger og røde tråder i livet litt tydeligere. [Tilføyelse fire år senere: Hopper du frem til bloggen for 2005, har aktueltsidene utviklet seg til blogg.]

Arbeid, arbeid, arbeid, arbeid ...

Hele kulturhuset ble malt utvendig sist høst, foajéen ble nylig pusset opp, dører og låser er overhalte og ny innbruddsalarm installert. Nå i vår justeres brannsikkerheten opp, både ved å bedre bygget og å styrke de daglige rutinene. Den passive brannsikringen, i form av alarmer og automatiserte funksjoner, overhales og oppgraderes. Setningsskader er vanlige i de fleste bygg, og bygningen og branncellene ettertettes. Kontrollen omfatter føring av kabler, vannrør, avløp og ventilasjon gjennom vegger, tak og gulv. Arbeidet utføres av spesialister, og vi legger til rette slik at de kan få gjort jobben uten å forstyrre driften av huset mer enn nødvendig.

280 kvadratmeter scenegolv er malt etter at teatersesongen er over. For tiden overhales lysutstyret, og i juni skal jeg på kurs i sceneteknikk. Årskontrollen av sceneriggen gikk glatt. Men riggen er gammel, så etter råd fra fagfolk brukte jeg i mars et par uker på å forbedre trekkene. Scenen får nå omsider monitorer, og multikablene er nylig sjekket opp og loddet over. Riggen og lyd- og lysutstyret utsettes for ganske røff behandling av folk med ulik bakgrunn. Vårens høydepunkt var da noen sølte Cola i vår store mikser. Lenge siden sist, men alt er mulig når Sørlandet er i 100!

* Lenke til en av mange nettsider om Eadweard Muybridge

[ til topps ]

Grimstad

Sørlandet er et ferieparadis med rolige forhold på vinters tid. I Grimstad øker folketallet gradvis fra påsken av, og på sommers tid er det bra trøkk både i byen og på sjøen – 30.000 mot normalt 18.000 mennesker. Ved skolestart tømmes byen raskt, sist høst så plutselig at jeg lurte på om byen var evakuert over natten.

Det er vanskelig å få fersk kaffe i Grimstad. Men Laura's Coffee Bar i Rådhusgata i Kristiansand har den nest beste kaffen jeg har smakt, etter Dromedar i Trondheim. I Det Lindvedske hus ved Pollen i Arendal lages også god kaffe, men de er kanskje ikke fullt så stabile i kvalitet. Begge steder har også nydelige kalkunsmørbrød.

Klimaet i Grimstad er det mildeste jeg har opplevd her til lands. Vinter her minner meg om en opplevelse i januar 1994. Are Mo skulle stille ut sin første møbelkolleksjon i Køln, og jeg ble leid inn til å frakte møblene ned fra Trondheim. På returen havarerte motoren på Land Rover-en, og det tok nesten 14 dager før stempelstagene kom fra England. Jeg var strandet i Bielefeld i Nord-Tyskland, og fikk rikelig med tid i Teutoburger Wald. Mild kontinental vinter forbauset meg; I steden for snø og slaps var det tåke og regn, og bakken var ikke frosset. Etter dette ble jeg nysgjerrig på klima, og et halvt år senere var jeg på Svalbard.

Verdensveven

I vinter brukte jeg mye tid på å lære meg å lage enkle nettsider, websider. Noe plukket jeg opp ved å kikke på andres kode, og noe fra bøker og magasiner om emnet. Gamle venner som fortsatt arbeider med layout har vært til stor hjelp, og jeg har kjøpt tjenester for å løse enkelte problemer.

Det er snart ti år siden jeg jobbet med layout for lag og organisasjoner i Trondheim, men jeg husker godt hvor omstendelig arbeidet var. Derfor gikk det kaldt nedover ryggen på meg da jeg i desember 2001 innså at jeg måtte lære meg HTML for å få et tilfredsstillende resultat. 14-timers dager er ikke nytt, men intenst og krevende, og det er litt sært å løse dataproblemer i drømme, om natten. Sidene har i dag et litt for tydelig preg av tidligere erfaring med layout på papir. Etter hvert vil jeg ta inn flere bilder og en del lydfiler, med tanke på å utnytte mulighetene i nettmediet bedre.

Første gang jeg møtte begrepet hypertekst, var i en samtale med Bjørn Sørenssen på sensommeren 1990. (Filmklubben trykte en tekst hvor han trakk linjer fra Egil Skallagrimsson til samuraien Clint Eastwood.) Fra høsten 98 fikk jeg endelig fri tilgang til verdensveven. I august-september 2000 planla jeg dette nettstedet, og nå på forsommeren 2002 er grunnstrukturen endelig på plass. Det har tatt sin tid, men nå kan jeg utdype tekstene og gjøre dem til egentlige hypertekster.

[ til topps ]

Pønk som historisk fenomen

Som et lite fritidsprosjekt har jeg begynt å lage en oversikt over musikken i alternative miljøer i Trondheim sent på søtti- og gjennom åttitallet. Foreløpig har jeg satt opp noen lister over konserter i perioden 1977-89, og fått tillatelse til å gjengi noen stamtrær over band i miljøene.

Apropos pønkehistorien

Slik jeg forstår norsk kulturhistorie, foregår eksperimentering og utforskning av nye kunstneriske retninger på mindre arenaer (i "små" miljøer); Jeg tar det for gitt at folk vet at nyskapning skjer i subkulturer, før de nye uttrykkene eventuelt etableres, tas opp i populærkulturen og – paradoksalt nok – flyttes til hovedstaden.

Folk i miljø som Hard Rock Kafé og Uffa skrev gjerne tekster og ga dem ut. Allikevel er det ikke helt enkelt å lage en sammenhengende fortelling om hva som foregikk. Nedtegnelsene virker tilfeldige, så jeg samler material om perioden ved å undersøke private arkiv og gjennom samtaler.

Det har vært kjempehyggelig å ta kontakt med de gamle rockerne igjen. Folk har stilt opp og fortalt om sin ungdomstid med engasjement og stor glede.

Men generasjonen lider tilsynelatende av amnesi; Det er mildt sagt en del avvik mellom folks historier. En del minner og hendelser er for øvrig så kompromitterende at de kanskje egner seg bedre på nachspiel eller i fiksjonslitteratur, men takk allikevel!

* Fjernsynsanimasjon med lenke til et nettsted med mye pønk!

Kanskje er det en sammenheng mellom livlige historier og oslopressens beskrivelse av hva som skjedde da pønken kom til Norge for 25 år siden. Mye av det som ble skrevet våren og sommeren 2002, er lite historisk korrekt. Jeg håper at opplysningene som etter hvert publiseres, vil bidra til å gi et bedre og mer etterrettelig kunnskapsgrunnlag ved en senere anledning. Jeg vil presentere tekster om musikken, folkene og deres politiske motiv.

Neste blogg :: oversikt :: forrige blogg

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

www.aage.no 2000 © 2008 www.rolle.no